Mag een werkgever gezondheidsgegevens aan een re-integratiebedrijf verstrekken?

Antwoord

Gezondheidsgegevens mogen in beginsel niet aan het re-integratiebedrijf worden verstrekt. In bepaalde situaties is het echter noodzakelijk dat de bedrijfsarts toch tot verstrekking overgaat. Bijvoorbeeld wanneer het om een re-integratiebedrijf gaat, dat zich toespitst op de re-integratie van werknemers met rugklachten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) noemt dit voorbeeld in haar Beleidsregels ‘De zieke werknemer’. Bij verstrekking van gezondheidsgegevens moet de bedrijfsarts overigens altijd een afweging maken of verstrekking daadwerkelijk noodzakelijk is voor de re-integratieactiviteiten.

Re-integratiebedrijven mogen dus alleen gezondheidsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is om de door de werkgever aan dit bedrijf opgedragen taak uit te voeren voor de begeleiding en re-integratie van de zieke werknemer. De verwerking van gezondheidsgegevens moet binnen het re-integratiebedrijf plaatsvinden door iemand die in staat is om de gegevens te beoordelen en op basis hiervan te adviseren over de re-integratie. Doorgaans zal dit een medisch geschoold persoon zijn.

Datum: 8 november 2018
Bron: BANNING