Mag een verzekeraar persoonsgegevens gebruiken om de hoogte van de premie te bepalen?

Antwoord

Ja, maar ze mogen niet meer persoonsgegevens vragen dan noodzakelijk voor het bepalen van de premie. En het mag natuurlijk niet in strijd zijn met het recht op gelijke behandeling en het discriminatieverbod uit de grondwet.

Noodzakelijk voor het doel

Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld op basis van de grondslag ‘uitvoering van een overeenkomst’ om persoonsgegevens vragen met als doel het bepalen van de premie. Zij mogen niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor dit doel. Ook mogen ze de gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze zijn verzameld.

Ter illustratie:
Een autoverzekeraar kan op basis van objectieve ongevallenstatistieken goed verantwoorden waarom zij uw leeftijd vragen. Bijvoorbeeld omdat jonge bestuurders vaker betrokken zijn bij een ongeluk dan oudere bestuurders. Datzelfde geldt voor het aantal schadevrije jaren. Daaruit kan een autoverzekeraar afleiden hoe groot het risico is dat u betrokken raakt bij een ongeluk.

Vraagt een autoverzekeraar om persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst? Dan moeten zij daarvoor toestemming of een andere grondslag hebben.

Recht op gelijke behandeling en discriminatieverbod

Verzekeraars moeten zich naast de privacywet ook aan de regels uit de grondwet houden. Bijvoorbeeld aan het recht op gelijke behandeling en het discriminatieverbod.


Datum: 17 november 2020
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens