Mag een school persoonsgegevens van een leerling op internet plaatsen?

Antwoord

Dit mag alleen met toestemming. Leerlingen van 16 jaar of ouder moeten zelf toestemming geven. Is de leerling onder de 16 jaar, dan heeft de school toestemming nodig van een ouder.

Maar ook met toestemming mag de school niet zomaar alle persoonsgegevens vrijuit op internet publiceren. Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens moet een school extra maatregelen treffen om de privacy van leerlingen en leraren te beschermen.

De school moet bijvoorbeeld de gegevens afschermen voor onbevoegden (met een wachtwoord) en voor zoekmachines.

Zijn de gegevens alleen van belang voor de leerling, zoals gegevens over ziekte of behaalde resultaten? Dan mag de informatie alleen toegankelijk zijn voor de leerling of zijn/haar ouders.

Toestemming intrekken
Een leerling of ouder die eerder toestemming gegeven heeft aan de school om gegevens op internet te plaatsen, kan die toestemming altijd intrekken. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor een voorbeeldbrief.

Datum: 26 maart 2018
Bron: AP