Mag een aanbieder van een financieel product of dienst om mijn BSN vragen als ik een offerte opvraag?

Antwoord

Nee als u nog geen klant bent, mag de aanbieder niet om uw BSN vragen.

Moet wettelijk bepaald zijn

Het BSN is in de eerste plaats bedoeld voor het contact tussen u als burger en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen uw BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. En alleen voor het specifieke doel dat in de wet staat omschreven.

Alléén als u klant bent, kan een aanbieder van een financieel product of dienst wettelijk verplicht zijn om uw BSN te verwerken.

Die wettelijke verplichting geldt níet in de offertefase. Dus zolang u het aanbod in de offerte nog niet heeft geaccepteerd, en dus nog geen klant bent, mag de aanbieder uw BSN in geen enkel geval verwerken. Zelfs niet als u daarvoor toestemming geeft.

Tussenpersonen

Bij het aanvragen van offertes voor een financieel product of dienst kunt u gebruik maken van een tussenpersoon. Bijvoorbeeld als u een hypotheekverstrekker zoekt. Ook deze tussenpersoon mag in de offertefase uw BSN niet vragen.


Datum: 17 november 2020
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens