Kun je na 2020 ook zonder computer nog met de overheid communiceren?

Antwoord

De overheid heeft als doel gesteld dat burgers en ordernemingen uiterlijk 2020 volledig digitaal met de overheid kunnen communiceren om hun zaken te regelen. Er blijven alternatieven voor overheidscommunicatie bestaan waarvoor geen computer nodig is (post, balie, telefoon, maar het is aan overheidsorganisaties zelf voor welke diensten zij deze beschikbaar stellen. Mogelijk is op sommige vormen van overheidsdienstverlening in het vervolg dus alleen digitaal beroep te doen.

Wel bestaat er ondersteuning voor mensen die zelf geen computer hebben, maar toch digitaal zaken moeten regelen. Zo zijn computers en cursussen over het gebruik daarvan vaak beschikbaar in bibliotheken of buurtcentra. Overheidsorganisaties als gemeentes kunnen daarnaar doorverwijzen.

Datum: 31 januari 2019