Is het toegestaan om in een parochieblad het woonadres van een overleden parochiaan te vermelden?

Antwoord

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt het wettelijk kader vast voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld een woonadres. Op overleden personen is die AVG echter niet van toepassing, zo volgt uit overweging 27. De Europese wetgever laat daarin wel aan lidstaten de ruimte om een aparte regeling te treffen voor de gegevensverwerking van overledenen, maar daar heeft Nederland geen gebruik van gemaakt. Nu de AVG niet van toepassing is, hoeft het parochieblad bij het gebruik van gegevens van overleden personen geen rekening te houden met de beginselen uit artikel 5 van de AVG of een grondslag te hebben voor de verwerking van gegevens zoals verplicht in artikel 6 van de AVG.

Het is denkbaar dat er nog andere personen woonachtig zijn op het woonadres, bijvoorbeeld de partner van de overleden parochiaan. Op de verwerking van diens persoonsgegevens is de AVG wel van toepassing. Het is daarom raadzaam (en fatsoenlijk) als het parochieblad nagaat of er nog iemand woonachtig is op het oude adres van de parochiaan. Zo ja, dan kan aan deze persoon gevraagd worden of hij of zij bezwaar heeft tegen het opnemen van het adres in het parochieblad, en of het woonadres gebruikt kan worden voor het toesturen van rouwkaarten of steunbetuigingen.

Datum: 4 november 2020
Bron: Kennedy Van der Laan