Is een gebitsafdruk onder de AVG aan te merken als een biometrisch persoonsgegeven?

Antwoord

Zowel door art. 9 lid 1 AVG als door de Autoriteit Personengegevens, wordt een biometrisch persoonsgegeven beschreven als een uniek lichaamskenmerk. Die unieke lichaamskenmerken zouden door bedrijven of organisaties kunnen worden gebruikt om personen te identificeren en te authentiseren. Dit is verboden. Daarnaast omschrijft de AVG biometrische persoonsgegevens als “gegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens”

Nu is het gebit 1) een fysiek kenmerk van een natuurlijk persoon, 2) aan de hand van het gebitsafdruk kan een persoon worden geïdentificeerd en 3) de afdruk is een gegeven dat als resultaat van een specifieke technische verwerking is gekomen.

  1. Een gebit is een fysiek kenmerk, het is een stoffelijk kenmerk van je lichaam.
  2. Mensen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van een gebitsafdruk, hoe meer gegevens van het gebit (denk aan röntgenfoto's en eventueel een gipsafdruk van het gebit en informatie over eventuele operaties), hoe makkelijker.
  3. Een gebitsafdruk maken is een specifieke technische verwerking.

Als antwoord op de vraag zou ik stellen dat een gebitsafdruk zeker aan te merken is als een biometrisch persoonsgegeven.

Datum: 25 oktober 2018
Bron: De Voort advocaten