In hoeverre is de AVG van toepassing voor politie en justitie?

Antwoord

Persoonlijke gegevens die voor een strafrechtelijk onderzoek benodigd zijn, kunnen zonder toestemming van de betrokken persoon worden verzameld. Het OM en opsporingsinstanties zijn dan ook vrijgesteld van de AVG. Voor deze partijen zijn aparte richtlijnen opgesteld, die terug zijn te vinden in de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie. Hierin zijn tevens de beperkingen terug te vinden; de persoonsgegevens moeten bijvoorbeeld worden beveiligd tegen misbruik door politie en justitie.

Datum: 29 december 2017