Hoe wordt de corona-app getest voordat deze beschikbaar wordt?

Antwoord

De corona-app wordt uitgebreid getest voor, tijdens en na de lancering. Zo controleert de overheid bijvoorbeeld of de app aan alle privacyeisen voldoet, of de app doet wat de overheid belooft en of de corona-app gebruiksvriendelijk is.

De overheid test de corona-app op verschillende manieren:

 • Terugkerende testen
  Het bouwteam test de app en de achterliggende systemen op een groot aantal momenten tijdens de bouw.
 • Technische test
  Op maandag 8 juni 2020 vond een technische test van de corona-app plaats het Nationaal Trainings Centrum (NTC) in Vught. Militairen hielpen bij het testen van de Bluetooth-verbindingen en hoe goed de afstand en duur van een contact met een andere telefoon met de corona-app werden gemeten.
 • Gebruiksvriendelijkheidstest
  Op 26 en 29 juni 2020 zullen 30 mensen, jong en oud, de hele cyclus van de app testen: het downloaden ervan, het bijhouden van contacten, het melden van een positieve test op corona, enzovoorts. Deze test geldt als acceptatietest voor de veldtest die begin juli plaatsvindt. De test vindt plaats in samenwerking met Universiteit Twente.
 • Grootschalige veldtest
  In de periode van 1 t/m 10 juli houden we in Twente een veldtest met circa 500 mensen. Zij zullen de app een aantal dagen testen in de normale thuissituatie en op de eigen telefoon.
 • Toegankelijkheidstest
  Ondertussen vinden nog testen plaats op toegankelijkheid met speciale doelgroepen, zoals slechtzienden/blinden, slechthorenden/doven, mensen met een motorische beperking, laaggeletterden en mensen die geen Nederlands spreken.
 • PIA en penetratietest
  Tot slot wordt een PIA (protection impact assessment) opgesteld en besproken met de Autoriteit Persoonsgegevens en voert het bouwteam een penetratietest uit.

Datum: 25 juni 2020
Bron: Rijksoverheid