Hoe lang mogen gegevens van sollicitanten bewaard worden?

Antwoord

In een sollicitatieproces worden veel gegevens van sollicitanten opgeslagen. In eerste instantie gaat dit om sollicitatiebrieven en cv's, maar in een later stadium kunnen hier ook gegevens van screenings en aantekening van gesprekken aan toegevoegd worden.

Als de sollicitant de functie niet heeft gekregen, moeten de gegevens binnen vier weken na het sluiten van de sollicitatieprocedure verwijderd worden. Een uitzondering mag hierop gemaakt worden als er toestemming van de sollicitant voor is. Hierbij wordt een bewaartermijn van maximaal een jaar als redelijk gezien.

Datum: 23 april 2018