Hoe kunnen partijen (privacy) certificaten aanbieden terwijl er in Nederland geen geaccrediteerde certificatie-instellingen zijn?

Antwoord

Er bestaan (nog) geen instellingen die (privacy) certificaten accrediteren, maar wel partijen die zelfstandig dergelijke certificaten ontwikkelen. Zo heeft PwC bijvoorbeeld een ‘Privacy Proof Certificaat’ ontwikkeld. De partijen die certificaten aanbieden kennen deze toe aan organisaties of instanties die aan bepaalde privacy vereisten voldoen. Zo is het PwC-certificaat gebaseerd op het NOREA-normenkader. Het werd bijvoorbeeld toegekend aan het CBS.

Datum: 23 april 2019