Hoe kan ik veilig mobiel werken in het sociaal domein?

Antwoord

Als medewerker van een wijkteam werk je vaak op verschillende locaties bij de burger in de buurt. Bijvoorbeeld in een buurthuis, op school of bij mensen thuis. Daarom gebruiken wijkteams vaak mobiele gegevensdragers zoals smartphones, tablets en laptops. Bescherming van persoonsgegevens houdt óók beveiliging van persoonsgegevens in.

Het gebruik van smartphones, tablets en laptops kan een risico zijn voor de beveiliging van persoonsgegevens. Zo is er een grotere kans op verlies en diefstal van apparatuur en het gebruik van (wifi-)netwerken buiten kantoor levert risico’s op voor de beveiliging. Er zijn daarom vaak extra beveiligingsmaatregelen nodig.

Beveiligingsmaatregelen

Allereerst is het noodzakelijk dat de gemeente beleid vaststelt dat regelt onder welke omstandigheden mobiel mag worden gewerkt. Daarin moeten de benodigde beveiligingsmaatregelen zijn uitgewerkt.

Zo zijn er maatregelen nodig die de impact van diefstal of verlies verminderen. Bijvoorbeeld versleuteling van de gegevens op het apparaat en het gebruik van 'sterke' wachtwoorden.

Daarnaast zijn er maatregelen nodig om het risico van werken op bijvoorbeeld openbare wifi-hotspots, zoals in de trein of het buurthuis, te beperken. Dit beleid moet onder meer voorzien in sterke versleuteling van het netwerkverkeer door bijvoorbeeld gebruik te maken van een VPN (Virtual Private Network), een beveiligde verbinding om via het internet te communiceren met een lokaal netwerk.

Ook is er beleid nodig voor het gebruik van apps. Voor apps die gebruik maken van diensten van een derde partij (cloud computing) is het bijvoorbeeld nodig een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

Datum: 27 maart 2020
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens