Hebben ouders recht op inzage in het leerlingdossier van hun kind?

Antwoord

Dit hangt af van de leeftijd van het kind. Kinderen van 16 jaar of ouder hebben zelf recht op inzage in hun leerlingdossier. Bij een leerling jonger dan 16 jaar heeft de wettelijk vertegenwoordiger namens het kind recht op inzage.

Ouder met gezag
De wettelijk vertegenwoordiger van een kind is degene die gezag heeft over het kind. Gezag wordt meestal door een of beide ouders uitgeoefend. Een ouder met gezag over een kind jonger dan 16 jaar heeft dus recht op inzage in het dossier van het kind.

Ouder zonder gezag
Heeft een ouder niet (meer) het gezag over het kind, zoals soms het geval is na een echtscheiding? Dan heeft deze ouder geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind. Wel heeft de ouder recht op belangrijke informatie over het kind, zoals de schoolprestaties. Maar dit geldt alleen als het belang van het kind hiermee niet wordt geschaad.

De school van het kind moet vóór het verstrekken van informatie een afweging maken tussen het belang van de ouder(s) en dat van het kind.
De school zal zware argumenten moeten aanvoeren om een ouder niet te informeren. Alleen als blijkt dat het geven van informatie nadelig is voor het kind, mag de school de informatie weigeren.

Datum: 17 april 2018
Bron: AP