Digitale transformatie

Hoe kunnen de mogelijkheden van het digitale tijdperk worden benut om klanten een betere ervaring te bieden? Een ieder die zichzelf deze vraag stelt, heeft de eerste stap van een digitale transformatie gezet: van productgedreven naar klantgedreven. Het is een beweging die in eerste instantie niet zozeer over technologie gaat, maar meer over een nieuwe manier van denken. Van bedrijven tot overheden op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau: de digitale transformatie is overal gaande.

Technologieën als Internet of Things en Big Data hebben de deuren geopend naar nieuwe businessmodellen. Oude modellen moeten daarom worden herzien; een kritische blik op bestaande processen en nadenken over hoe nieuwe technologieën kunnen bijdragen een betere beleving van de klant. Dit leidt uiteindelijk tot een frisse manier van werken en nieuwe strategieën. Een digitale transformatie gaat dan ook veel verder dan digitalisering, wat slechts de overgang naar een digitale vorm inhoudt.

De Rijksoverheid heeft als doel de digitale transformatie uiterlijk 2020 te hebben afgerond. Dit betekent dat burgers en ondernemingen tegen die tijd volledig digitaal met de overheid kunnen communiceren om hun zaken te regelen. Er zijn zelfs plannen voor een digitale kluis, waarmee burgers hun persoonsgegevens op één plek kunnen bewaren en de overheid slechts één bron hoeft te raadplegen indien persoonsgegevens nodig zijn. ‘Digitaliseren met verstand’: snelheid, transparantie en aanspreekbaarheid staan hierbij voorop.

Het dossier Digitale transformatie staat in het teken van het transformatieproces. U vindt hier tevens informatie over (overheids)digitalisering.

Wet digitale overheid (voorstel)

De Wet digitale overheid wordt momenteel behandeld in de Tweede Kamer en zal naar verwachting in 2019 gefaseerd in werken treden. Deze wet heeft als doel te regelen dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. Dat houdt in dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen die betrouwbaarder zijn dat het huidige DigiD. Daarnaast stelt de wet open standaarden verplicht, ter implementatie van de EU richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.