Internet of Things

Lantaarnpalen, reclameborden, ziekenhuisbedden en koelkasten. Wat hebben deze voorwerpen gemeen? Ze zijn tegenwoordig allemaal verbonden met internet. Internet of Things (IoT) is een verzamelnaam voor levenloze objecten die hun omgeving en zichzelf monitoren, om de geregistreerde gegevens vervolgens via de cloud te delen. Een lantaarnpaal kan zo bijvoorbeeld monitoren of er in zijn omgeving vrije parkeerplaatsen zijn en een reclamebord kan de getoonde reclame afstemmen op mensen die in de buurt staan.

IoT is een relatief nieuw fenomeen, maar nu al niet meer weg te denken uit de samenleving en al langere tijd niet uit het bedrijfsleven. Steden transformeren in rap tempo tot zogenaamde smart cities, en bedrijven implementeren de techniek in hun producten. Deze innovatie, waarin data centraal staat, biedt haast oneindig veel nieuwe mogelijkheden.

Hoewel IoT talloze mogelijkheden biedt, mag niet oneindig veel data worden verzameld. Diezelfde lantaarnpaal die registreert of er vrije pareerplekken zijn kan namelijk ook zien welke auto op welk moment van de dag in de straat geparkeerd staat. En dat reclamebord bij de bushalte weet precies op welk moment van de dag iemand op de bus staat te wachten. Informatie met een zekere waarde, maar is het wel de bedoeling dat deze informatie wordt verzameld? Kortom, hoe zit het met de privacy?

In het dossier Internet of Things worden alle ontwikkelingen op het gebied van IoT verzameld. Aan welke wetten dienen organisaties zich te houden en wat wordt ondernomen om de privacy van burgers te beschermen? Naast deze vraagstukken wordt in het dossier ook aandacht geschonken aan de vele mogelijkheden van het fenomeen IoT.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zorgt ervoor dat binnen de Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en biedt alle Europese privacytoezichthouders extra bevoegdheden om de nieuwe wetgeving te handhaven.

e-Privacy Richtlijn

e-Privacy regelt de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische communicatiemiddelen en vormt samen met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het juridische kader dat de digitale privacy voor burgers uit de Europese Unie (EU) moet verzekeren. Denk hierbij aan de regelgeving omtrent het gebruik en beheer van cookies, of aan de regelgeving wat betreft telemarketing. De e-Privacy Richtlijn zal naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2018 worden vervangen door de e-Privacy Verordening. Dit betekent dat de e-Privacy-wetgeving overal binnen de EU hetzelfde zal zijn.