ePrivacy

Samen met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vormt de ePrivacyrichtlijn vanaf 25 mei 2018 het juridische kader dat de digitale privacy voor burgers uit de Europese Unie moet verzekeren. De ePrivacyrichtlijn zal naar verwachting in de loop van 2020 worden vervangen door de ePrivacyverordening. Daar waar de AVG zich richt op de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, richt ePrivacy zich specifiek op de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische communicatiemiddelen. Denk hierbij aan de regelgeving omtrent het gebruik en beheer van cookies, of aan de regelgeving wat betreft telemarketing.

In een wereld van smartphones, social media platforms en Internet of Things moet een gebruiker baas zijn over zijn eigen apparaten. Met de komst van nieuwe technologieën en constant nieuwe vormen van elektronische communicatie speelt ePrivacy een belangrijke rol in het voor de gebruiker vertrouwelijk houden van deze middelen. In de richtlijn en de verordening is vastgelegd welke informatie de communicatiemiddelen toegang tot hebben, hoe deze toestemming wordt verkregen en hoe de informatie mag worden opgeslagen.

Het dossier ePrivacy vormt een verzamelpunt van actualiteiten en zodoende een bron van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in privacywetgeving in de digitale wereld.

e-Privacy Richtlijn

e-Privacy regelt de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische communicatiemiddelen en vormt samen met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het juridische kader dat de digitale privacy voor burgers uit de Europese Unie (EU) moet verzekeren. Denk hierbij aan de regelgeving omtrent het gebruik en beheer van cookies, of aan de regelgeving wat betreft telemarketing. De e-Privacy Richtlijn zal naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2018 worden vervangen door de e-Privacy Verordening. Dit betekent dat de e-Privacy-wetgeving overal binnen de EU hetzelfde zal zijn.

Telecommunicatiewet

De Telecommunicatiwet is per 1 oktober 2009 in werking getreden en gaat onder meer over frequentiebeleid, beleid van telefoonnummers, consumentenbescherming en privacybescherming. Artikel 11.7a hangt samen met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en gaat over het opslaan van of toegang verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van een gebruiker. De Wbp is per 25 mei 2018 vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Telecommunicatiewet zal door de e-Privacy Verordening worden vervangen wanneer deze in werking treedt.