Redactie


Jan Berkvens

prof. mr. Jan Berkvens

Professor Jan Berkvens is emeritus hoogleraar Recht en Informatica aan de Radboud Universiteit Nijmegen en was ruim 30 jaar werkzaam als bedrijfsjurist bij het directoraat juridische zaken van Rabobank Nederland. Jan Berkvens is lid van de redactieraad van het tijdschrift Privacy en Informatie (P&I) en tevens erelid van de Vereniging Privacy Recht (VPR). Daarnaast was/is hij als auteur/redacteur betrokken bij de totstandkoming van diverse handboeken en publiceert hij regelmatig over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van IT en privacyrecht. Hij is als expert-counsel verbonden aan VDB Advocaten Notarissen.


Jan Berkvens

I chu Chao

I Chu Chao is zelfstandig advocaat. Vanuit haar kantoor Chao Legal lost ze juridische problemen op in het domein van intellectueel eigendomsrecht, IT-recht en privacyrechten. Daarnaast helpt ze anderen in hun juridische ontwikkeling met het op een begrijpelijke en toegankelijke manier (online) delen van kennis en vaardigheden.


Arjen van Hamel

Arjen van Halem

Arjen van Halem is bedrijfskundige en werkzaam bij STZ Advies & Onderzoek, dat zich bezighoudt met projecten op het gebied van sociale infrastructuur, arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling, kwaliteit van de arbeid en privacy op de werkplek.


Hester de Vries

Hester de Vries

Hester de Vries is een van de vooraanstaande Nederlandse deskundigen op het gebied van de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

Voorafgaand aan haar indiensttreding bij Kennedy Van der Laan in 2000 werkte Hester als onderzoeker bij het Instituut voor Informatietechnologie en Recht van de Vrije Universiteit van Amsterdam waar zij haar dissertatie voorbereidde over de juridische aspecten van telewerken en elektronische consumentendiensten. Na haar doctoraat werkte ze bij de Universiteit van Amsterdam waar zij een deskundig lid was van de SER-commissie die de Nederlandse regering adviseerde over personeelsinformatiesystemen. Daarna werd ze senior beleidsmedewerker bij het College Bescherming Persoonsgegevens, waar zij o.a. een groot project begeleidde met betrekking tot gegevensverwerking in de financiƫle sector.