Redactie


Martijn van der Veen

drs. Martijn van der Veen

Martijn van der Veen is eigenaar/partner bij Procis. Procis is een moderne netwerkorganisatie, gespecialiseerd in privacy. Procis analyseert, begeleidt en implementeert. Procis richt zich op de drie pijlers van privacy:

  • Privacy compliance
  • Privacy governance
  • Integer handelen en gedrag

Als consultant is Martijn werkzaam als functionaris voor gegevensbescherming (FG/DPO) bij meerdere organisaties.


Jan Berkvens

prof. mr. Jan Berkvens

Professor Jan Berkvens is Counsel bij BANNING. Hij was bijna 25 jaar hoogleraar Recht en Informatica aan de Radboud Universiteit Nijmegen en ruim 30 jaar werkzaam als bedrijfsjurist bij het directoraat juridische zaken van Rabobank Nederland. Jan Berkvens is lid van de redactieraad van het tijdschrift Privacy en Informatie (P&I) en tevens lid van het bestuur van de Vereniging Privacy Recht (VPR). Daarnaast was hij als auteur/redacteur betrokken bij de totstandkoming van diverse handboeken en publiceert hij regelmatig over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van IT en privacyrecht.


Klaas Bruin

Klaas Bruin

Klaas Bruin is gedetacheeerd door KLM als beleidsadviseur bij de afdeling Autoriteit Gegevensautoriteit, Directie IV, Staf Korpsleiding, Politie ter ondersteuning en advisering op het gebied van huidige en komende dataprotectieregelgeving. Focus ligt daarbij op de interne organisatie.


Arjen van Hamel

Arjen van Halem

Arjen van Halem is bedrijfskundige en werkzaam bij STZ Advies & Onderzoek, dat zich bezighoudt met projecten op het gebied van sociale infrastructuur, arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling, kwaliteit van de arbeid en privacy op de werkplek.


Hester de Vries

Hester de Vries

Hester de Vries is een van de vooraanstaande Nederlandse deskundigen op het gebied van de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

Voorafgaand aan haar indiensttreding bij Kennedy Van der Laan in 2000 werkte Hester als onderzoeker bij het Instituut voor Informatietechnologie en Recht van de Vrije Universiteit van Amsterdam waar zij haar dissertatie voorbereidde over de juridische aspecten van telewerken en elektronische consumentendiensten. Na haar doctoraat werkte ze bij de Universiteit van Amsterdam waar zij een deskundig lid was van de SER-commissie die de Nederlandse regering adviseerde over personeelsinformatiesystemen. Daarna werd ze senior beleidsmedewerker bij het College Bescherming Persoonsgegevens, waar zij o.a. een groot project begeleidde met betrekking tot gegevensverwerking in de financiële sector.


Menno Weij

Menno Weij

Expert in de juridische aspecten van de aanschaf tot en met de outsourcing van software, of het nu gaat om klassieke software, open source of software as a service (internet). Voert procedures over mislukte (ICT-)projecten en voert procedures over inbreuk op software. En houdt contracten, ondanks zijn lange gestalte, bij voorkeur zo kort mogelijk. Bestuurslid van de NVVIR, kernredactielid van ITenRecht.nl en vaste columnist van de Automatisering Gids.


Nicole Wolters Ruckert

Nicole Wolters Ruckert

Als lid van het Team Privacy adviseert Nicole Wolters Ruckert sinds 2004 cliënten over een breed scala aan privacy-onderwerpen. Haar speerpunten zijn de cookie- en antispamwetgeving en het commerciële gebruik van persoonsgegevens, zoals advisering over direct marketing, profiling, online advertising en big data (analytics).

Tot haar brede kring van cliënten behoren toonaangevende organisaties uit de IT-, media-, online advertising- en telecommunicatiesector.

Naast haar advieswerk schrijft Nicole op MarketingFacts.nl regelmatig over de ontwikkelingen op privacygebied. Ook is zij een veelgevraagd spreker over juridische ontwikkelingen op dit gebied.