Zeven acties voor verantwoord innoveren met AI

06-03-2020

AI is van toenemend belang voor onze maatschappij en economie. Volgens het kabinet dient de inzet van AI plaats te vinden met inachtneming van publieke waarden en mensenrechten. Het Rathenau Instituut stelt in een Bericht aan het Parlement 7 acties voor om maatschappelijk verantwoorde AI-innovatie mogelijk te maken.

Artificiële intelligentie (AI) kent al vele toepassingen. Je kunt muziek afspelen die is geselecteerd door slimme algoritmes. De politie gebruikt AI-systemen voor gezichtsherkenning en advies over de inzet van eenheden. Scholen maken steeds meer gebruik van learning analytics. En AI-software wordt gecombineerd met virtual reality-toepassingen.

Het kabinet beschouwt AI als een sleuteltechnologie voor de toekomst. Het is een technologie waarmee maatschappelijke opgaven, van zorg en duurzame energie tot veiligheid, beantwoord kunnen worden, en waarmee Nederland geld kan verdienen.

Het kabinet ziet ook dat het gebruik van AI-systemen maatschappelijke uitdagingen oplevert. AI-systemen kunnen namelijk onbedoelde effecten hebben en misbruikt worden, bijvoorbeeld door criminelen. AI-systemen kunnen discrimineren en AI kan de privacy van burgers onnodig aantasten.

Het kabinet wil daarom, net als de Europese Commissie, investeren in ethische AI: AIsystemen die publieke waarden en mensenrechten, zoals privacy en gelijke behandeling, in acht nemen en bijdragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Nederland.

Er zijn al goede stappen in de richting van ethische AI gezet. Nieuwe wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is in 2018 in werking getreden. In april 2019 publiceerde de Europese High Level Expert Group on AI ethische richtlijnen voor betrouwbare AI. In februari 2020 heeft ook de Europese Commissie haar strategie gepresenteerd, onder meer in het White Paper On Artificial Intelligence. Ook diverse bedrijven stelden ethische codes op. In Nederland geeft het kabinet invulling aan ethische AI via onder andere het Strategisch Actieplan AI en de Beleidsbrief AI, publieke waarden en mensenrechten. Dit bericht aan het parlement omarmt deze initiatieven en geeft handvatten om juridische en ethische kaders in de praktijk te brengen. Hiervoor stellen we 7 acties voor:

1. Pas proportionaliteit en subsidiariteit toe.
2. Verhelder juridische kaders.
3. Verbied ethisch zeer ongewenste AI-toepassingen.
4. Neem internationale verantwoordelijkheid.
5. Maak beleid voor de gehele datawaardeketen.
6. Betrek de sector bij AI-innovatie.
7. Verminder technologische afhankelijkheid.

Lees hier het volledige rapport: Zeven acties voor verantwoord innoveren met AI


Bron: Rathenau Instituut

Van onze partners

Masterclass Privacy: the next step

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer