Whitepaper IoT

26-11-2018

Het Centrum informatiebeveiliging en privacybescherming (CIP) heeft in samenwerking met CIP IoT-werkgroep een whitepaper gepubliceerd over de risico's van misbruik en een aanzet tot een set basisbeginselen en mitigerende basisprincipes voor digitaal veilige IoT.

Deze whitepaper geeft een uiteenzetting van de risico's van misbruik en een aanzet tot een set basisbeginselen en mitigerende basisprincipes voor digitaal veilige IoT. Daarnaast verschaft hij good practices voor het realiseren van een verantwoord beveiligingsniveau voor IoT-apparaten. Deze IoT handreiking sluit aan op de hierboven genoemde roadmap. De set basisbeginselen kan ook dienen als de basis voor eventuele sectorspecifieke aanvullende maatregelen en voor een proactieve opstel-ling in Europa.

Dit document biedt een aanpak om de risico's door misbruik van IoT-apparaten en zelfs van een heel IoT-ecosysteem te mitigeren. De aanpak wordt gebaseerd op zes mitigerende basisprincipes en aan-bevolen best-practices die kunnen worden gebruikt voor het realiseren van een verantwoord beveili-gingsniveau voor IoT-apparaten en IoT-ecosysemen.

In een 5 stappenplan wordt uiteengezet hoe bereikt kan worden dat:
IoT zó wordt ontworpen, geproduceerd, ingezet en beheerd, dat de veiligheid wordt gemaxi-maliseerd en de risico's voor de bedrijfsvoering en het dagelijks leven tot een minimum wor-den beperkt.

Klik op onderstaande link om de whitepaper te bekijken.

bron: CIP

→ Download

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer