Voorstudie naar een kader voor regie op gegevens

02-04-2019

Er ontstaan momenteel verschillende afsprakenstelsels en concrete oplossingen om individuen en bedrijven te ondersteunen bij het hebben van regie op hun persoonlijke gegevens. Gezamenlijke, niet-vrijblijvende kaders moeten uiteindelijk zorgen voor een adequate juridische basis, heldere eisen ten aanzien privacy en veiligheid, een voldoende mate van uniformiteit in de gebruikersbeleving en interoperabiliteit tussen de stelsels en implementaties onderling.

Het programma Regie op Gegevens levert hier een bijdrage aan en focust op invulling geven aan gegevensdeling tussen het publieke en het (semi)private domein onder regie van de mens zelf door het opstellen van een kader voor regie op gegevens. Als eerste stap in deze ontwikkeling publiceert het programma een voorstudie naar een kader voor regie op gegevens om scherp te krijgen wat de elementen zijn die terug moeten komen in een kader. Deze voorstudie is tot stand gekomen dankzij de inzet van een brede groep van publieke en private partijen. Binnenkort start een werkgroepentraject om met elkaar de volgende stappen te gaan zetten richting een kader voor regie op gegevens.

De voorstudie markeert tevens de volgende fase van het programma Regie op Gegevens van stimulerend en verkennend naar meer faciliterend en richtinggevend, met als uiteindelijk doel om te komen tot een kader voor regie op gegevens.

Hiermee wordt ook invulling gegeven aan een van de speerpunten van het kabinet om mensen meer regie op hun gegevens te geven, door inzage in die gegevens, door inzage in het gebruik daarvan, door de mogelijkheid van correctie, en door deze te kunnen delen met derden. Een ambitie die ook terugkomt in de kabinetsbrede Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de agenda NL DIGIbeter voor de overheid.

bron: Regie op Gegevens

Deze publicatie is ook te vinden in het dossier Digitale transformatie

→ Download

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer