Veilig Online 2020

01-10-2020

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Digitale Economie, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de digitale veiligheid in Nederland.

In 2019 stelde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Nederland (hierna: NCTV) in het Cybersecuritybeeld Nederland rapport dat Nederland kwetsbaar is voor digitale aanvallen, doordat ze achterblijft in haar weerbaarheid. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor burgers en overheidsinstellingen. Tegelijkertijd is digitalisering één van de prioriteiten van het ministerie van EZK. Digitalisering biedt volop kansen voor welvaart en welzijn in Nederland, maar komt ook met uitdagingen. Want kunnen wel alle burgers en bedrijven meekomen in de digitale wereld of blijven hun digitale vaardigheden achter? En weten burgers en bedrijven wat ze kunnen doen om hun eigen digitale weerbaarheid te verhogen.

Met het huidige onderzoek wil het ministerie van EZK achterhalen hoe Nederlanders hun digitale veiligheid inrichten en welke belemmeringen zij ervaren bij het inrichten van hun digitale veiligheid. Het doel van dit onderzoek is het monitoren van de cyber awareness en cyberskills van Nederlanders door de jaren heen. Tot 1 januari 2020 werd dit bewustzijnsonderzoek in opdracht van de NCTV van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd. Per deze datum heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dit overgenomen. Verder heeft dit onderzoek tot doel om inzichten te vergaren van kennis, houding en gedrag van Nederlanders met betrekking tot online veiligheid en anderzijds het bieden van inzichten voor beleidsvorming met betrekking tot dit thema.

Bekijk: Veilig Online 2020


bron: Rijksoverheid

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer