Van wie is die privacy eigenlijk? Uitgangspunten voor samenwerkende professionals bij gegevensdeling

17-12-2018

In dit onderzoek staat de privacy van burgers in ketenoverleggen centraal. Het gaat om overleggen waarbij verschillende instanties met elkaar samenwerken om een oplossing voor de hulp- of zorgvraag van de burger te vinden. Wat vinden burgers daarbij belangrijk? Welke klachten hebben zij over hoe de overheid omgaat met hun gegevens? Ook spraken de onderzoekers met deskundigen op het gebied van gegevensbescherming en schoven ze aan bij ketenoverleggen om een beeld te krijgen van de uitvoeringspraktijk en mogelijke dilemma’s.

Onderzoeksvraag

Hoe kan de overheid burgers optimaal helpen via ketenoverleggen en tegelijk hun recht op privacy respecteren?

Duidelijke kaders ontbreken

Uit de bezoeken aan de ketenoverleggen is het beeld ontstaan dat de betrokken instanties de privacy van burgers belangrijk vinden en daar ook recht aan willen doen. Het valt daarbij op dat zij de privacy van burgers niet op voorhand als een belemmering zien om gegevens te delen. De verschillende privacydeskundigen zien meer drempels. Zij vinden het een probleem dat er geen duidelijke juridische kaders zijn voor gegevensdeling in ketenoverleggen. Het valt hun op dat instanties daardoor terughoudend zijn in het delen van gegevens, uit angst om fouten te maken. De vraag die daarmee opkomt is wat er nodig is om de drempels en belemmeringen die wel worden gevoeld, weg te nemen.

Conclusie

In dit onderzoek formuleert de ombudsman uitgangspunten voor gegevensdeling en privacy van burgers in ketenoverleggen. Met een transparante en professionele houding doet de overheid recht aan wat de burger van haar mag verwachten. Dat betekent dat de overheid de burger bij het ketenoverleg betrekt en met hem samenwerkt. De burger kan in dit gesprek laten weten hoe hijzelf betrokken wil zijn in het ketenoverleg en wat zijn grenzen zijn.

Download hier de publicatie.

Download hier de samenvatting.


bron: Nationale Ombudsman

Van onze partners

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

→ Lees meer

Privacy in het sociaal domein

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer