Toezichtsrapport over het handelen van de AIVD in het kader van intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

16-06-2020

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft onderzocht of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) juist heeft gehandeld rond de intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid.

De CTIVD komt in dit onderzoek tot de volgende conclusies:

  1. De AIVD is in 2019 alle dossiers actief gaan bekijken op de mogelijkheid een ambtsbericht uit te brengen.
  2. De AIVD heeft twaalf ambtsberichten ten behoeve van het intrekken van het Nederlanderschap aan de IND uitgebracht. Alle ambtsberichten waren voldoende onderbouwd. Ook was het uitbrengen daarvan noodzakelijk en proportioneel en daarmee rechtmatig.
  3. In het overgrote deel van de dossiers beelk het niet mogelijk een ambtsbericht uit te brengen. De AIVD heeft redelijkerwijs tot die beslissing kunnen komen.

Daarnaast doet CTIVD een aantal aanbevelingen:

  1. De AIVD legt (juridische) opinies, die een zaakoverstijgend effect hebben, in het vervolg schriftelijk vast.
  2. De AIVD ontwikkelt concreter beleid over de onderbouwing van ambtsberichten, meer in het bijzonder ten aanzien van de betrouwbaarheid en verificatie van inlichtingen.
  3. De AIVD neemt, indien dit meer context biedt en bijdraagt aan de zorgvuldigheid van het ambtsbericht, de eventuele rol, relevante handelingen of activiteiten van de betrokkene van vóór 11 maart 2017 in het ambtsbericht op.
  4. De AIVD geeft duidelijk aan of in een zaak waarin is besloten geen ambtsbericht uit te brengen, sprake is van onvoldoende informatie of dat een andere reden in het geding is.

Bekijk Toezichtsrapport over het handelen van de AIVD in het kader van intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid
Bijlage: Begrippenlijst Toezichtsrapport]

bron: CTIVD

Van onze partners

Toezicht en handhaving door AFM en DNB

→ Lees meer

Financieel toezicht in vogelvlucht

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer