Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie

08-10-2019

Dit actieplan beschrijft de voornemens van het kabinet om de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) in Nederland te versnellen en internationaal te profileren. Het gaat in op de AI-ontwikkelingen in Nederland, op de elementen die nodig zijn om AI-innovatie verder te stimuleren, en op het borgen van de publieke belangen bij AI-ontwikkelingen.

Het is tot stand gekomen in samenwerking met publieke en private partijen, de Taskforce AI, en sluit aan bij de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2018 en andere relevante beleidsdocumenten. Het rapport AI voor Nederland en het recente white paper van de Taskforce AI zijn belangrijke bouwstenen voor dit actieplan. Het actieplan bevat een integrale benadering en de algemene beleidslijnen. Sectoren of domeinen zijn met name ter illustratie opgenomen in dit plan. Uitzondering hierop is Spoor 1, waar voor een aantal domeinen een niet uitputtende reeks specifieke acties is benoemd.

Strategisch Actieplan Artificiële Intelligentie


Deze publicatie is ook te vinden in het dossier Digitale Transformatie

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer