Regie op data uit de stad

02-07-2019

Stichting Stedenlink, in samenwerking met VNG Realisatie, heeft Dialogic gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren naar regie op “data uit de stad”, waarin de impact van digitalisering en het slim gebruik van data moet bijdragen aan de maatschappelijke taken en opgaven van gemeenten. Digitalisering verandert niet alleen de samenleving maar ook de organisatie van gemeenten zelf.

Gemeenten zijn naast gebruikers vooral ook in toenemende mate producenten van data voortkomend vanuit verdergaande digitalisering binnen diverse sectoren en domeinen. Denk hierbij aan duurzame energie, slimme mobiliteit, gezond stedelijk leven, veilige leefomgeving, etc. Met de komst van 5G-netwerken en allerlei sensoren zullen gemeenten er de komende jaren een veelheid aan data- en informatiebronnen bij krijgen. Met name op de cross-roads van verschillende sectoren (elektrische mobiliteit, smart grids, klimaatbeheersing, slimme verlichting en duurzame energieopwekking) zal ICT en de daarmee gepaard gaande data een verbindende schakel vormen om gemeentelijke systemen optimaal te kunnen laten werken. Daarmee krijgt (real-time) data nog veel meer dan voorheen een sturingsfunctie voor beleid en uitvoering binnen de gemeenteorganisatie. Gemeenten hebben behoefte aan handelingsperspectieven om effectief informatiemanagement en ICT te kunnen inrichten voor doelgericht, efficiënt en veilig (her)gebruik van data uit de stad. Feitelijk gaat het om de vraag hoe gemeenten meer regie kunnen voeren op een gemeentelijk data-ecosysteem in samenhang met de bovenliggende maatschappelijke opgaven en taken. Integraliteit is daarbij een belangrijk uitgangsprincipe. Daarnaast dient de interne organisatie een dergelijke integrale (afdeling-/directie-overstijgende) aanpak te kunnen accommoderen en aansluiten bij het stedelijk smart city ecosysteem.

Bekijk hier het rapport 'Regie op data uit de stad'


Deze publicatie is ook te vinden in het dossier Digitale transformatie

bron: VNG Realisatie

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer