Rapport: Toezicht op het gebruik van algoritmen door de overheid

03-01-2020

Dit onderzoek richt zich op een juridische basis voor toezicht op overheidsalgoritmen en in welke mate op dit moment in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan toezicht op overheidsalgoritmen.

De overheid maakt bij de uitvoering van zijn taken al geruime tijd gebruik van algoritmen. Denk aan het automatisch beboeten voor te hard rijden, de aansturing van waterkeringen of het voorspellen van files. Algoritmen zijn niet nieuw. Wel nieuw is de aandacht in de samenleving voor algoritmen. Dit lijkt te verklaren door de hernieuwde opkomst van Artificiële Intelligentie (AI).

Bij de uitvoering is de overheid aan allerlei regels gehouden. Dit verandert niet door het gebruik van algoritmen. Toch is in de praktijk minder vanzelfsprekend dat de gebruikelijke regels en verantwoording gelden. Begin deze eeuw werd door de wetenschap geadviseerd structureel toezicht in te richten op de digitale uitvoering van wetten door de overheid. Door de recente berichten over het gebruik van algoritmen door de overheid is de roep om toezicht weer actueel geworden.

Dit onderzoek richt zich op de mate waarin er op dit moment een juridische basis is voor toezicht op overheidsalgoritmen en in welke mate op dit moment in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan toezicht op overheidsalgoritmen. Er is hierbij met name gedacht aan de rijksoverheid maar dezelfde vragen zouden onderzocht kunnen worden voor de provincialeen lokale overheden. In dit onderzoek is een aantal organisaties betrokken als mogelijke actoren op het terrein van toezicht op het gebruik van algoritmen door de overheid. Het gaat dan om de Algemene Rekenkamer, de Auditdienst Rijk, het College voor de Rechten van de Mens, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Rijksinspecties en de Nationale Ombudsman.

Bekijk het rapport: Toezicht op het gebruik van algoritmen door de overheid


bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Masterclass Privacy: the next step

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer