Rapport: Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen

19-02-2020

Dit betreft een onderzoek naar aanleiding van ICT-storingen in een aantal ziekenhuizen in 2018 en diverse ransomware-aanvallen op Nederlandse ziekenhuizen in de afgelopen jaren. De OVV heeft zich in dit onderzoek gericht op de vraag hoe ziekenhuizen de risico’s van ICT-storingen voor de patiëntveiligheid op adequate wijze kunnen beheersen.

De Onderzoeksraad wil met dit rapport een bijdrage leveren aan de (verdere) verbetering van de patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen. Hij doet dat door lessen te trekken uit drie ICT-storingen om ziekenhuizen in Nederland beter in staat te stellen om i) ICT-storingen te voorkomen en te bestrijden; en ii) de veiligheidsrisico’s voor patiënten als gevolg van ICT-storingen te kunnen beheersen. Het is nadrukkelijk niet het doel van het onderzoek om een oordeel te vellen over de drie onderzochte ziekenhuizen noch om lessen te formuleren die alleen op hen betrekking hebben. De drie incidenten zijn benut als cases om zicht te krijgen op het algemene vraagstuk van patiëntveiligheid in relatie tot ICT-uitval. De Raad streeft ernaar de lessen te trekken op een dusdanig niveau, dat deze van nut zijn voor alle ziekenhuizen.

Rapport: Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen


Deze publicatie is ook te vinden in het dossier Privacy in de zorg

bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Van onze partners

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

→ Lees meer

Privacy in de zorg

→ Lees meer

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer