Rapport: 'Monitor Open Standaard 2018'

27-02-2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties heeft het rapport 'Monitor Open Standaard 2018' gepubliceerd, over de voortgang van de standaardisatie van gegevensuitwisseling. Hiervoor is het gebruik van de 'pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie over het toepassen van open standaarden gemeten.

De kernvraag van de jaarlijkse Monitor Open standaarden is of, en zo ja in welke mate, overheden de verplichte open standaarden (pas toe of leg uit) van het Forum Standaardisatie daadwerkelijk gebruiken wanneer ze van toepassing zijn, zoals onder meer wordt voorgeschreven in de Instructie rijksdienst voor de aanschaf van ICT-diensten en ICT-producten.

In grote lijnen is dit jaar het antwoord op die vraag:

  • Het gebruik van de verplichte open standaarden neemt van jaar op jaar geleidelijk toe. Maar het einddoel dat alle overheden de relevante open standaarden toepassen is ook in 2018 nog niet bereikt.
  • Bij 85% van de 52 onderzochte aanbestedingen werd om één of meer van de relevante open standaarden gevraagd, maar vaak niet om alle relevante open standaarden. Slechts bij 15% van de aanbestedingen werd om alle of tenminste om alle cruciale relevante open standaarden gevraagd. Dat is bovendien minder dan vorig jaar.
  • De 35 onderzochte overheidsbrede voorzieningen voldoen in belangrijke mate aan de relevante open standaarden: van de 464 gevallen waarin een open standaard relevant was wordt in 70% van de gevallen daaraan voldaan en in 18% van de gevallen wordt deels voldaan of er zijn concrete plannen om er binnenkort aan te voldoen.

bron: Rijksoverheid

→ Download

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer