Rapport: Doelmatigheid van de BRP

17-01-2020

Het eindrapport 'Doelmatigheid van de BRP. Onderzoek naar de mate van gebruik, gebruiksgemak en gebruiksvriendelijkheid van de BRP' is gepubliceerd. Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de doelmatigheid van de Basisregistratie Personen (BRP), dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is uitgevoerd.

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen), en van personen die Nederland hebben verlaten of korter dan vier maanden in Nederland verblijven (niet ingezetenen). Op grond van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek wordt in 2019 het begrotingsartikel 6.5 (BRP en reisdocumenten) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) doorgelicht. Sira Consulting heeft in dit kader de doelmatigheid van de BRP onderzo cht. In het onderzoek is de doelmatigheid van de BRP in kaart gebracht door te bepalen in welke mate de BRP als enige bron van persoonsgegevens wordt gebruikt door de daartoe verplichte uitvoeringsorganisaties. Daarnaast is de waardering van het gebruiksgemak en de gebruiksvriendelijkheid van de BRP als basisregistratie onderzocht.

Rapport: Doelmatigheid van de BRP


bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Financieel toezicht in vogelvlucht

→ Lees meer

Toezicht en handhaving door AFM en DNB

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer