Protocol Identificatie en Labeling (PIL)

13-01-2020

Het Protocol Identificatie en Labeling, of kortweg het PIL, beschrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor het identificeren, registreren, wijzigen en verifiëren van persoonsgegevens in de vreemdelingenketen.

Het protocol beschrijft de werkwijze voor het identificeren van vreemdelingen, die, hetzij in het kader van een aanvraagprocedure, hetzij in het kader van grensbewaking of toezicht, met een of meer organisaties uit de migratieketen in aanraking komen, en voor het registreren van de persoonsgegevens in de Basisvoorziening Vreemdelingen.

Het werken volgens het protocol waarborgt dat er unieke, eenduidige persoonsgegevens van een optimale kwaliteit beschikbaar zijn in de migratieketen. De gebruikers van de persoonsgegevens kunnen ervan op aan dat de persoonsgegevens via vaste procedures tot stand zijn gekomen.

Ten opzichte van versie 9.2 is het volgende aangepast:

  • De tekst met betrekking tot de Terug Meld Voorziening 2.0 (bijlage 7) is aangepast. In de tekst is vermeld dat bij het eventueel meezenden van één of meerdere bijlagen rekening moet worden gehouden met bijzondere persoonsgegevens en/of vertrouwelijke gegevens. Deze gegevens mogen geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, etniciteit, geloof en seksuele voorkeur bevatten en mogen ook geen informatie omtrent eventuele asielgronden bevatten.
  • In bijlage 13 (Systemen binnen de Migratieketen) is een beschrijving van de Terugmeldvoorziening MigratieKeten (TMK) toegevoegd.

Protocol Identificatie en Labeling (PIL)


bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Privacy in het sociaal domein

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer