Onderzoek naar het Burgerservicenummer

03-09-2020

Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) in opdracht van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens naar het functioneren van het huidige BSN-stelsel en naar de ontwikkelingen waarin het BSN een rol speelt of gaat spelen.

De ADR heeft, in opdracht van de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderzoek gedaan naar het functioneren van het huidige BSN-stelsel en naar de ontwikkelingen waarin het BSN een rol speelt of gaat spelen. Het doel van het onderzoek is inzicht te bieden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een door het ministerie te ontwikkelen toekomstbestendige beleidsvisie op het gebruik van het BSN. De onderzoeksvragen daarbij waren:

  1. Welke bevindingen zijn te geven over het functioneren van het BSN-stelsel en welke mogelijke hiaten en verbeterpunten ervaren gebruikers?
  2. Hoe ziet het nationale en internationale krachtenveld (ontwikkelingen) eruit waarin het BSN zich de komende vijf jaar bevindt en op basis waarvan toekomstbeleid kan worden bepaald?

Bekijk: Onderzoek naar het Burgerservicenummer


bron: RvIG

Van onze partners

Masterclasses griffiers

→ Lees meer

Datalekken voor bedrijfsjuristen

→ Lees meer

Magazine: Privacy en de gemeente

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer