MOB Jaarverslag 2017

30-05-2018

In de MOB-vergadering van 16 mei 2018 is groen licht gegeven voor een bewustwordingscampagne voor consumenten en bedrijven over PSD2, de invoering van het gezamenlijke geld- en afstortautomatenpark en het gebruik van aliassen in het betalingsverkeer.

Voorlichtingscampagne PSD2 start eind 2018
Op verzoek van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is DNB van plan om in het najaar van 2018 te starten met een voorlichtingscampagne voor consumenten en bedrijven om de bewustwording over de veranderingen in het betalingsverkeer door PSD2 (Payment Services Directive 2) te vergroten. Met de komst van PSD2 is het voor nieuwe en bestaande partijen mogelijk om consumenten nieuwe diensten aan te bieden, waarbij deze dienstverleners toegang krijgen tot de betaalrekening om betaaltransacties te genereren en/of rekeninginformatiediensten aan te bieden. Dit mag alleen gedaan worden als de dienstverlener een vergunning heeft gekregen van DNB en bovendien moet de consument hier expliciet toestemming voor hebben gegeven. Uit onderzoek van DNB is gebleken dat 94% van de consumenten nog niet van PSD2 heeft gehoord en over het algemeen terughoudend is om een derde partij toegang tot zijn of haar rekening te geven. De campagne heeft tot doel de consument bewust te maken van de nieuwe mogelijkheden die PSD2 heeft en het feit dat de consument zelf bepaalt of zij van deze mogelijkheden gebruik wil maken. Het MOB heeft verder besloten dat het mooi zou zijn als banken consumenten in mobiel bankieren apps en bij internetbankieren een overzicht bieden van de dienstverleners waaraan toestemming is verleend. Verder zal het MOB bij toegang tot de betaalrekening ook aandacht besteden aan de risico’s voor bedrijven.

Klik hier om het volledige MOB Jaarverslag 2017 te bekijken

bron: DNB

→ Download

Van onze partners

Privacy voor finance professionals

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer