KNMG-richtlijn: Omgaan met medische gegevens

31-03-2020

Artsenfederatie KNMG heeft richtlijnen gepubliceerd over de omgang met medische gegevens.

In de afgelopen jaren is de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens meerdere malen geactualiseerd. De vorige versie dateert uit 2018. In 2020 zijn onder andere de Wet zorg en dwang (Wzd), de Wet verplichte ggz (Wvggz) en een aantal wijzigingen in de Wgbo in werking getreden. Omdat die ook van toepassing zijn op het omgaan met medische gegevens, is deze richtlijn daaraan (voor wat betreft de Wvggz en de Wzd vooralsnog alleen globaal) aangepast. Tevens zijn de inhoudelijke bepalingen uit de KNMG-richtlijn Online arts-patiënt contact opgenomen.

Bekijk de KNMG-richtlijn: Omgaan met medische gegevens


Deze publicatie is ook te vinden in de dossiers Informatiebeveiliging en Privacy in de zorg

Van onze partners

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

Na deze afwisselende en interactieve cursus kunnen deelnemers een privacybewustzijnsproces in hun eigen organisatie initiëren.

→ Lees meer

Privacy in de zorg

→ Lees meer

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

Met deze driedaagse opleiding wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer