KNMG-richtlijn: Omgaan met medische gegevens

31-03-2020

Artsenfederatie KNMG heeft richtlijnen gepubliceerd over de omgang met medische gegevens.

In de afgelopen jaren is de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens meerdere malen geactualiseerd. De vorige versie dateert uit 2018. In 2020 zijn onder andere de Wet zorg en dwang (Wzd), de Wet verplichte ggz (Wvggz) en een aantal wijzigingen in de Wgbo in werking getreden. Omdat die ook van toepassing zijn op het omgaan met medische gegevens, is deze richtlijn daaraan (voor wat betreft de Wvggz en de Wzd vooralsnog alleen globaal) aangepast. Tevens zijn de inhoudelijke bepalingen uit de KNMG-richtlijn Online arts-patiënt contact opgenomen.

Bekijk de KNMG-richtlijn: Omgaan met medische gegevens


Deze publicatie is ook te vinden in de dossiers Informatiebeveiliging en Privacy in de zorg

Van onze partners

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

→ Lees meer

Inkoop Software (diensten)

→ Lees meer

Vergadersoftware: Beveiliging en Privacy

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer