Klachtenrapportage: facts & figures

09-09-2019

Iedereen heeft privacyrechten. Met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 zijn die rechten versterkt: mensen kunnen een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan als iemand vermoedt dat zijn/haar persoonsgegevens zijn verwerkt of dreigen te worden verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet.

Deze rapportage geeft inzicht in alle klachten die de AP heeft ontvangen in het eerste half jaar van 2019 en
de manier waarop de klachten zijn behandeld. Dat kunnen klachten zijn over een inbreuk op eigen
persoonsgegevens, maar ook anonieme klachten, algemene klachten over organisaties, klachten over
persoonsgegevens van derden of klachten over onrechtmatige verwerkingen die dreigen te gaan
plaatsvinden.

Klachtenrapportage: facts & figures


Deze publicatie is ook te vinden in het dossier AVG

bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Van onze partners

Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's

→ Lees meer

AVG voor griffiers

→ Lees meer

Masterclasses griffiers

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer