Handreiking voor uitwisseling gegevens tussen kinderopvang en het primair onderwijs

26-04-2021

Een goede overdracht van informatie tussen de kinderopvang en het primair onderwijs is belangrijk voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Maar welke gegevens mogen scholen en kinderopvang onderling met elkaar delen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? En aan welke eisen moet deze gegevensuitwisseling voldoen? Om kinderopvangorganisaties en besturen in het primair onderwijs te ondersteunen is er een handreiking ontwikkeld.

Over de handreiking

De handreiking is ontwikkeld door Kennisnet in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een aantal leden van de PO-Raad en enkele kinderopvang- en onderwijsorganisaties hebben meegewerkt aan de totstandkoming. De handreiking biedt handvatten om, conform de eisen van de AVG, afspraken te maken tussen kinderopvang en het basisonderwijs.

Handreiking helpt, maar structurele oplossing is nodig

De PO-Raad hecht veel waarde aan een optimale bescherming van de privacy van kinderen en medewerkers. In de dagelijkse onderwijspraktijk ziet de sectororganisatie dat het soms onnodig knelt. Dit komt nog meer tot uiting binnen een Integraal Kindcentrum (IKC), waar naast regels omtrent privacy, ook andere wetgeving de onderlinge samenwerking in de weg staat.

Daarom pleit de PO-Raad voor:

  • Ruimte in wet- en regelgeving om de samenwerking tussen verschillende sectoren beter vorm te kunnen geven, bijvoorbeeld als het gaat om het uitwisselen van gegevens.
  • Een basisvoorziening voor alle kinderen, als recht om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Meer informatie?

Download hier de handreiking.


Bron: PO-Raad

Van onze partners

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer