Handreiking Privacy en Integrale toeleiding en dienstverlening sociaal domein

25-07-2019

Inwoners van gemeenten vragen hulp op grond van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, maar inwoners vragen ook hulp bij schulden, leerlingenvervoer voor hun kinderen, enz. Vaak zal het gaan om een enkelvoudige vraag, maar regelmatig heeft een inwoner meer dan één hulpvraag. Hoe zit het bij een meervoudige hulpvraag met de verwerking van persoonsgegevens? Hierover is veel al veel gepubliceerd, maar toch is er nog steeds veel onduidelijkheid. Deze handreiking probeert hier op hoofdlijnen duidelijkheid te scheppen. De doelgroep voor deze handreiking is de gemeentelijke (privacy) jurist.

Het hele proces van aanvraag, toekenning van hulp en uitvoering/levering van hulp kan worden opgeknipt in verschillende fases. Het is van groot belang om deze verschillende fases goed te onderscheiden, omdat elke fase een andere grondslag, doel, taak of verantwoordelijke kan hebben op grond waarvan de persoonsgegevens van betrokkenen mogen worden verwerkt.

Handleiding Privacy en Integrale toeleiding en dienstverlening sociaal domein


Deze publicatie is ook te vinden in het dossier Privacy in het sociaal domein

bron: IBD

Van onze partners

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

→ Lees meer

Privacy in het sociaal domein

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer