Handreiking: Persoonsgegevens bij bouw, renovatie en onderhoud

17-05-2017

Als opdrachtgever of opdrachtnemer wisselen woningcorporaties persoonsgegevens uit. Denk aan het over en weer verstrekken van adresgegevens tussen de corporatie en een aannemer of installateur. Deze uitwisseling van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. In opdracht van Aedes, Bouwend Nederland en UNETO-VNI heeft PrivacyCompany de Handreiking persoonsgegevens bij bouw, renovatie en onderhoud ontwikkeld. Een publicatie met wettelijke kaders en praktische vragen en antwoorden.

Corporaties, aannemers, installateurs en andere partijen in de bouw, verbouw en het onderhoud van woningen kunnen de handreiking gebruiken als basis en leidraad voor onderhandelingen en het goed inrichten van hun gegevensuitwisselingen. Behalve de wettelijke kaders komen in de publicatie ook praktijksituaties en daaruit voortvloeiende vragen en antwoorden aan bod.

Wettelijke regels
Het uitwisselen van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Nu zijn die nog opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dan is het privacyrecht in alle Europese lidstaten op dezelfde manier geregeld.

Bij het uitwisselen van persoonsgegevens spreekt de (Europese) wetgever over twee partijen: de zogeheten ‘verantwoordelijke’ en de ‘bewerker’. De verantwoordelijkheden van deze partijen zijn in de praktijk nog niet altijd goed afgebakend en ook is niet altijd duidelijk welke partij welke rol heeft. De handreiking probeert dit te verduidelijken. De publicatie gaat daarbij in principe uit van de Wbp, maar geeft ook aan wat er onder de AVG verandert.

In de Handreiking persoonsgegevens bij bouw, renovatie en onderhoud zijn de volgende bijlagen opgenomen: Model bewerkersovereenkomst, Modelregeling gezamenlijke verantwoordelijkheid en de Modelbepalingen privacy ten behoeve van algemene voorwaarden.

Eerder publiceerde Aedes al de Handreiking gegevensbescherming om corporaties te helpen hun gegevens zo te verwerken dat zij handelen in overeenstemming met de Wbp. Die handreiking richt zich in eerste instantie op de privacy van huurders en gaat ook kort in op de privacybescherming van medewerkers.

→ Download
https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/risicomanagement/instrumenten/handreiking-persoonsgegevens-bij-bouw-renovatie-en-onderhoud.html

Van onze partners

Checklist Privacy AVG

→ Lees meer

Incompanymogelijkheden

Privacyweb biedt ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als incompanyworkshop/cursus te organiseren, in samenwerking met de deskundige docenten van de Berghauser Pont Academy.
Hierbij staat de kennisbehoefte van uw medewerkers centraal. U krijgt een uniek programma toegespitst op uw wensen.
Lees meer

Wilt u snel antwoord op uw vraag?
paula vrolijk

Paula Vrolijk-de Vries (programmamanager Privacyweb)
tel. 020 - 237 47 01
paula@berghauserpont.nl

Magazine: Eén jaar AVG

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer