Handreiking: Archivering tekstberichten, zoals sms- en WhatsAppberichten

10-11-2020

VNG Realisatie heeft een handreiking gepubliceerd over het archiveren van SMS-berichten en diensten zoals WhatsApp door gemeenten. De handreiking biedt handelingsperspectief en schetst aanpakken.

Verder geeft deze handreiking een invulling van de keuzes van het Informatieblad archivering van chatberichten van het Nationaal Archief voor de gemeenten. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke uitgangspunten van de gemeenten, zoals onder meer de gemeenschappelijke selectielijst die de gemeenten hanteren.

Op 20 maart 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) een uitspraak gedaan over de vraag of de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van toepassing is op sms- en WhatsApp-berichten. De uitspraak is helder: op sms- en WhatsApp-berichten over een bestuurlijke aangelegenheid is de Wob van toepassing, ongeacht of deze berichten op de zakelijke of privé telefoon van een bestuurder of ambtenaar staan. Dit betekent dat deze voortaan bij een Wob-verzoek moeten worden betrokken. En dat bestuursorganen ervoor moeten zorgen dat er geen afbreuk kan worden gedaan aan de aanspraken op openbaarheid van documenten die aan de Wob kunnen worden ontleend. Daarvoor was al bekend dat tekstberichten gelden als archiefbescheiden zoals bedoeld in de Archiefwet 1995. Toch worden tekstberichten vaak niet goed gearchiveerd. De uitspraak van de RvS onderstreept het belang van de archivering van tekstberichten.

Bekijk: Handreiking Archivering tekstberichten


Bron: VNG Realisatie

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer