Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

24-01-2018

De Rijksoverheid heeft een handleiding gepubliceerd die de belangrijkste bepalingen uit de Verordening en uit de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming toelicht.

De handleiding 'Algemene verordening gegevensbescherming' is samengesteld door juridisch adviesbureau Considerati, onder toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de publicatie komen de volgende vraagstukken naar voren:

  • Is de Verordening op mijn gegevensverwerking van toepassing?
  • Is mijn gegevensverwerking legitiem?
  • Wat zijn mijn plichten als verwerkings-verantwoordelijke?
  • Wat zijn mijn plichten als verwerker?
  • Hoe ga ik om met de rechten van de betrokkene?
  • Onder welke voorwaarden mag ik gegevens naar het buitenland sturen?
  • Hoe is het toezicht op de naleving geregeld en wat zijn de consequenties bij niet naleving?

Tevens bevat de handleiding schema's en checklists die verwerkingsverantwoordelijken kunnen gebruiken om hun organisatie voor te bereiden op de eisen van de AVG. In de handleiding wordt waar nodig verwezen naar de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, maar omdat het wetsvoorstel nog onder parlementaire behandeling is, zal de handleiding in de toekomst worden herzien om de laatste ontwikkelingen op het gebied van de toepassing en de uitleg van de Verordening mee te nemen.

Klik op onderstaande link om de handleiding te bekijken.

→ Download

Van onze partners

Privacy voor finance professionals

→ Lees meer

Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's

→ Lees meer

Magazine: Privacy en de gemeente

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer