Eindrapport MKBA gegevensuitwisseling

16-09-2020

Onderzoeks- en adviesbureau Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een verkennende maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gedaan van de elektronische gegevensuitwisseling voor verpleegkundige overdracht. Het rapport is vandaag gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

VWS werkt aan een wet die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. De uitkomsten van een MKBA geven aan of de kosten tegen de baten opwegen voor een specifieke gegevensuitwisseling. Met behulp van zo’n MKBA wordt bekeken of en wanneer een gegevensuitwisseling rijp is om bij wettelijke verplichting door middel van een Algemene maatregel van bestuur elektronisch te laten verlopen.

Bekijk: MKBA Gegevensuitwisseling: Verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van elektronische verpleegkundige overdracht


bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

→ Lees meer

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

→ Lees meer

Privacy in de zorg

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer