Digitale Veiligheid & Criminaliteit 2018

17-07-2019

Het CBS heeft in samenwerking met de politie een pilotonderzoek gedaan naar digitale veiligheid en criminaliteit.

De steeds verdergaande digitalisering zorgt voortdurend voor nieuwe mogelijkheden in onze maatschappij. Mensen, bedrijven, organisaties, apparaten… iedereen en alles maakt steeds intensiever gebruik van het internet. Daarmee samenhangend wordt de digitale veiligheid steeds belangrijker en uitdagender. Dit blijkt ook uit de toenemende vraag naar betere informatie over de omvang en de aard van de digitale criminaliteit, ten behoeve van beleid en wetgeving. Het is immers belangrijk voor alle partijen dat burgers vertrouwen hebben en houden in de veiligheid rondom internetgebruik.

In 2018 is door het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met de politie een nieuw onderzoek naar Digitale Veiligheid & Criminaliteit uitgevoerd. Het onderzoek heeft als doel om het thema cybercrime bij burgers zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen. Aan het onderzoek hebben ruim 38 duizend personen van 12 jaar en ouder deelgenomen. De uitkomsten zijn daarmee representatief voor de Nederlandse bevolking.

In de voorliggende publicatie worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Aan bod komen de diverse vormen van digitale criminaliteit waar burgers in hun privéleven slachtoffer van kunnen worden. Ook de gevolgen voor het slachtoffer en de motieven voor het al dan niet doen van melding en aangifte worden beschreven. Deze publicatie gaat daarnaast in op het bewustzijn van burgers over de gevaren van het gebruik van internet.

Rapport: Digitale Veiligheid & Criminaliteit, 2018

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer