Digitaal vergaderen, niet ideaal maar wel een goed alternatief

24-07-2020

De tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is geëvalueerd. De evaluatiecommissie concludeert in haar rapport dat digitaal vergaderen nog niet ideaal is maar dat het wel een bruikbaar alternatief kan worden. De belangrijkste nadelen van het digitaal vergaderen zijn te weinig snelheid, minder interactie en technisch gedoe. Ondanks deze nadelen denkt meer dan de helft van de ondervraagden dat ze ook in de toekomst (gedeeltelijk) digitaal blijven vergaderen.

Hoe nu verder?

In veel gemeenten, provincies en waterschappen ging het de afgelopen tijd vooral om de vraag of er digitaal moest worden vergaderd en met welk digitaal vergadersysteem. Inmiddels is er sprake van enige gewenning. De vraag is nu vooral hoe de terugkeer naar fysiek vergaderen moet worden ingericht. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat het digitaal vergaderen als alternatief beschikbaar moet blijven.

Handreiking

Om griffiers, bestuurders en raadsleden te helpen ontwikkelde het programma ‘Lokale Democratie’ de handreiking ‘vergaderen in de anderhalvemetersamenleving’. De handreiking helpt om een goede keuze te maken tussen een digitale of fysieke vergadering en alles wat daar bij komt kijken.

Bekijk hier het rapport over de Digitale beraadslaging en besluitvorming

Bron: Digitale Overheid

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer