Digiprogramma 2018

01-01-2018

Bureau Digicommissaris heeft het rapport Digiprogramma 2018 gepubliceerd, waarin de voortgang wordt omschreven van lopende en voorziene plannen en activiteiten van de Nederlandse overheid om de generieke digitale infrastructuur (GDI) verder te ontwikkelen, waar nodig en mogelijk in onderlinge samenhang.

Dit Digiprogramma gaat allereerst, in hoofdstuk twee, in op de activiteiten en plannen voor 2018 binnen de vier huidige clusters van de GDI, te weten: Dienstverlening, Interconnectiviteit, Gegevens en Identificatie & Authenticatie. Hoofdstuk drie gaat in op de financiën, beginnend met een terugblik op 2017, gevolgd door het financieel overzicht van het beheer en de exploitatie van GDI-voorzieningen. Het sluit af met een beschrijving van de stappen om de duurzame financieringsafspraken verder uit te werken. Hoofdstuk vier gaat in op de herijking van de interbestuurlijke governance van de Digitale Overheid, nu er met de staatssecretaris van BZK één politiek verantwoordelijke is voor zowel de digitale dienstverlening aan burgers als bedrijven, en omdat in het regeerakkoord een ‘ambitieuze, brede agenda voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende niveaus’ is aangekondigd. Ook de beëindiging van de opdracht van de Digicommissaris en de afspraak dat de rol en positie van afnemers in de besturing van de (ICT-)voorzieningen van de digitale overheid versterking behoeft, vraagt om herziening van de governancestructuur.

Klik op onderstaande link om de publicatie te bekijken.

→ Download

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer