Cyberkompas 2019

28-11-2019

In deze snel veranderende maatschappij is het belangrijk om digitaal weerbaar te blijven. Ontwikkelingen in het digitale domein gaan razendsnel plus de complexiteit neemt toe. Het is daarom cruciaal zicht te hebben op de uitdagingen die op ons af komen. Om dit weer te kunnen geven hebben we het Cyberkompas ontwikkeld. Hiermee geven we organisaties richting op basis van acht thema’s en bijbehorende verwachtingen. Het is een interactief instrument waarmee inzicht, bewustwording en handelingsperspectief gerealiseerd wordt.

Organisaties kunnen zo zelf anticiperen op de digitale uitdagingen die voor hen liggen en de cybersecurity vraagstukken die voor hun organisatie een rol gaan spelen. Het Cyberkompas onderscheidt acht thema’s die toekomstrichting aangeven. Deze thema’s zijn onderverdeeld in een aantal concrete verwachtingen. Voor ieder thema zijn een omschrijving en versnellers en vertragers geformuleerd. Ook de verwachtingen worden verder omschreven. Per verwachting zijn mogelijke gevolgen, verwachte relevantie en een verwacht doorbraakmoment geïdentifceerd. Tot slot zijn er indicatoren aangewezen die wijzen op een doorbraak.

Cyberkompas 2019

Cyberkompas 2019 infographic


Deze publicatie is ook te vinden in het dossier Informatiebeveiliging

bron: NCSC

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer