CTIVD nr. 59, Voortgangsrapportage over de werking van de Wiv 2017

04-12-2018

De CTIVD heeft een voortgangsrapportage over de werking van de Wiv 2017 gepubliceerd. In haar voortgangsrapportage stelt CTIVD vast dat de AIVD en de MIVD nog fundamentele stappen moeten zetten bij de invoering van de nieuwe wet.

In de bijlage bij de voortgangsrapportage licht de CTIVD de geconstateerde risico’s uitgebreider toe.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie hebben een beleidsreactie gegeven op de voortgangsrapportage van de CTIVD.

Publicatie voortgangsrapportage over de werking van de Wiv 2017

Bijlage voortgangsrapportage over de werking van de Wiv 2017

Beleidsreactie op voortgangsrapportage over de werking van de Wiv 2017

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer