Agenda Digitale Stad

05-03-2019

De Agenda Digitale Stad bevat de ambities van de gemeente Amsterdam voor de komende vier jaar en de eerste concrete acties met resultaat voor dit jaar. Er zijn ook vraagstukken waarvoor geen pasklaar antwoord voorhanden is. Samen met de Amsterdammers, partners en andere steden gaat de gemeente op zoek naar oplossingen.

De Agenda bouwt voor op eerder opgeleverde documenten zoals de Uitvoeringsagenda 2019, en biedt een kader voor de nog op te leveren bestuurlijke kaders zoals de Datastrategie.

De Agenda Digitale Stad blijft continu in ontwikkeling. Aan de hand van de Agenda wordt:

  1. Een doorvertaling gemaakt van de generieke uitgangspunten uit de Agenda Digitale Stad op de zes ambities uit de Uitvoeringsagenda 2019.1
  2. In kaart gebracht wat de kansen zijn van de inzet van technologie voor maatschappelijke opgaven, behorend bij de zes ambities uit de Uitvoeringsagenda 2019.

De blik is gericht op 2025 en verder, maar onze focus ligt op het komende jaar.

Dit artikel is ook te vinden in het dossier Digitale transformatie

→ Download

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer