SOLV Advocaten

Een advocaat moet uitstekende juridische kennis hebben. Natuurlijk. Maar als hij die kennis niet kan toepassen, is hij nergens. Een advocaat levert pas toegevoegde waarde als hij zijn klant en diens markt goed kent. Daarin onderscheiden de advocaten van SOLV zich. Wij lopen voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Of het nu gaat om cloud computing, online platforms, programmatic advertising of gegevensverwerking in de zorg -- wij weten wat er speelt.

De advocaten bij SOLV hebben ieder hun eigen specialisme. Gezamenlijk staat het team van SOLV garant voor een juridisch multidisciplinaire dienstverlening aan uw onderneming. Bij SOLV vindt u experts op het gebied van onder meer het recht van intellectuele eigendom, ICT, informatievrijheid, privacy, elektronische handel, telecommunicatie-, media- en reclamerecht. Door samenwerking met andere advocatenkantoren in binnen- en buitenland kunnen wij onze cliënten doorverwijzen als wij de benodigde kennis niet in huis hebben.

SOLV staat zowel bedrijven als burgers bij met advies en in procedures.

Auteurs


T: +31 (0)20 530 01 60
E:
W: http://www.solv.nl/

Artikelen

De zorgplicht van IT-leveranciers
Het EU-consumentenrecht gemoderniseerd: nieuwe verplichtingen voor online marktplaatsen
Opnieuw extra budget voor de Autoriteit Persoonsgegevens: voldoende om de problemen te verhelpen?
Update your account to meet age requirements
Datalek voorkomen? Aandachtspunten voor zorgaanbieders & ICT-leveranciers (deel 1)
Parkeerwekker en Flitsmeister
Trump en een Wet op schorsen socialmedia-account

Rechter verbiedt zwartelijstartsen.com
Europese Commissie heeft Amazon in het vizier
Digital Services Act: nieuwe regels voor advertising​
Wanneer is etnische registratie van patiënten toegestaan onder de AVG?
De Digital Services Act: nieuwe regulering voor online platforms op komst
Social media targeting: adverteerder en platform gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken onder AVG
Nieuwe Europese guidelines over privacyrechtelijke rol en targeting op social media
Franchisegevers: maak afspraken over persoonsgegevens
Kinderen online: aandachtspunten voor tracking cookies
Er zijn vertrouwelijke gegevens beslagen, hoe kan ik die gegevens beschermen?
Online platforms en de aansprakelijkheid voor content van hun gebruikers
Tegengaan van nepadvertenties op online platforms
Recht op inzage, afschrift en logging van patiëntengegevens: aanvullende regelgeving van kracht
Verzamelwet gegevensbescherming: grondslag voor overdragen medisch dossier
Verzamelwet gegevensbescherming – wat betekent dit voor de zorg?
Kamerbrief: eigendom op persoonsgegevens in de wet?
Data in de strijd tegen corona – telecomdata en de tracing app
Temperaturen tijdens corona: is de AVG van toepassing?
Wat betekent het Wetsvoorstel Telemarketing voor de praktijk?
Nederlandse Zorgautoriteit: corona en zorg op afstand
Data in de strijd tegen corona – hoe zit het met de privacy?
Het coronavirus en de AVG II: nieuwe Q&A´s van de Autoriteit Persoonsgegevens
Het coronavirus en de AVG: privacy op de werkvloer
Amsterdam bestrijdt Airbnb met algoritme
Nederlandse tennisbond krijgt boete voor verkoop ledendata aan sponsoren
Solide juridische grondslag voor verstrekken persoonsgegevens binnen ketens
Zorgverzekeraar CZ handelde in strijd met privacywet bij machtigingsaanvragen​
EDPB over connected vehicles toestemming en privacywaarborgen
Schrems en de doorgifte van persoonsgegevens
2020: Het jaar van gespecificeerde toestemming in de zorg?
Onderzoek AP over gebruik gezondheidsgegevens voor kwaliteitsonderzoek GGZ
YouTube past verdienmodel voor video’s gericht op kinderen aan​
Factchecking en het recht om te liegen
Een kwestie van vertrouwen
De reikwijdte van het recht om vergeten te worden​
Strong customer authentication: in twee stappen veilig betalen
Digitale ontwrichting: het aanpakken van cybercriminaliteit
Plagiaat en muziek: hoe zit dat?
Blessures van topsporters onder de AVG
DUO gebruikt e-mailtrackingsoftware: staat privacy daaraan in de weg?
De fraudehelpdesk krijgt geen vergunning voor verwerken phising e-mails
Per 1 oktober nieuwe procesregels voor de mondelinge behandeling en uitbreiding regiefunctie rechters
De belangrijkste wijzigingen van de WGBO op een rij
Boete HagaZiekenhuis voor onvoldoende interne beveiliging patiëntendossiers
Leeft Nederland in een filterbubbel?
Hoe kan je worden geïdentificeerd door middel van cookies?
Mag de curator een klantenbestand verkopen onder de AVG?
Nieuwe regels voor online platformen
Fake news: de faciliterende overheid
Connected speelgoed: hoe zit het met de privacy van kinderen?
Eén jaar AVG: een greep uit de rechtspraak
Cookies: welke soorten cookies zijn er en wat doen zij?
Cookies: hoe werken ze en waarom bestaan ze?
De wereldhandel in namaak groeit: wat kunt u doen?
Opdrachtgeverauteursrecht: Let op voor uiteenlopende rechten!
Loggegevens binnen privacy en beveiligingsbeleid
Uploadfilter in de Digital Single Market
Is het verbod van cookiemuren door de Autoriteit Persoonsgegevens terecht?
Hoe kunstmatige intelligentie het auteursrecht overbodig maakt
AVG: Gelden nu overal in de EU dezelfde privacyregels?
BTW/BSN, rechtszaak - staatssecretaris: het is onrechtmatig, maar mag toch!
Bedrijfsgeheim beschermen: welke maatregelen moet u nemen?
'Safe-Kid-One-horloge‘ toch niet zo veilig
Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker: wat is je rol onder de AVG?
AG: Google moet verzoek tot verwijdering van zoekresultaten met gevoelige gegevens systematisch inwilligen
(U)AVG, Wbp en toestemming ouders voor kinderen
Vraagtekens bij gang van zaken omtrent inzageverzoek BKR-gegevens
Richtlijn voor loggegevens medisch dossier op komst
Beijing zet gezichtsherkenning in tegen illegale verhuur
Jaaroverzicht 2018: Privacy
Zwakste wachtwoorden van 2018 bekendgemaakt
Bestaat er een wettelijke basis voor het publiceren van 300 namen + geboortedata op het internet door de gemeente Den Haag?
België wil vingerafdrukken op ID-kaart
Eerste Kamer neemt Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen aan
Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2018
Kunstmatige intelligentie Amazon hield niet zo van vrouwen
AP legt dwangsommen op, (nog) geen boetes
Notice maar geen takedown. Is YouTube aansprakelijk?
Verplicht je smartphone ontgrendelen?
Algoritmes in de rechtspraak
Is it a service? Is it a product? It is super...
KEI leidt tot een groter financieringstekort bij de rechtspraak
Hof van Justitie in Cordoba-zaak: nieuw hoofdstuk in "nieuw republiek" loterij
Doorgifte van gegevens tussen Japan en EU
Rechtsprekende computers?
Facebook en Cambridge Analytica: Pheonix of Waterloo?
Data-analysebedrijf misbruikt 50 miljoen facebookprofielen
Google gaat crypto-advertising bannen
Internet of Things en de DDoS-aanvallen die Nederland teisteren
WPA3: de nieuwe beveiligingsstandaard voor WiFi-netwerken
Volgt NPO appgebruikers in strijd met de wet?
Profilering en geautomatiseerde besluitvorming onder de AVG
Jaaroverzicht privacy
Wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming naar tweede kamer
Weeffout in het vergeetrecht
No trust? You’ll bite the dust!
Leve privacy & security!
AP geeft duidelijkheid over de uitleg van de AVG
Is je privacy-statement AVG-proof?
Autoriteit Persoonsgegevens beantwoordt vragen over Privacyverordening
China introduceert Cybersecurity wetgeving

Jurisprudentie

Facebook schikt in privacy-zaak voor recordbedrag van 650 miljoen dollar
Ziekenhuis mag medische gegevens niet zonder toestemming aan aansprakelijkheidsverzekeraar verstrekken
Arts heeft geen recht op afgifte patiëntendossiers na faillissement ziekenhuis
Bewindvoerder mag op grond van de AVG medische gegevens verwerken
Notaris deelt geheim adres verkopers niet in strijd met AVG
Apotheek meldt patiënten zonder opt-in toestemming aan bij het Landelijk Schakelpunt
De stem: nog steeds geen portret, maar wel een persoonsgegeven
Persoonsgegevens zorgverlener op ZorgkaartNederland niet in strijd met AVG​
Mag Marktplaats gebruikersgegevens verstrekken?
Vraagt Zilveren Kruis teveel persoonsgegevens op? Dataminimalisatie onder de AVG​
Het belang van een goede DPIA
Manfield mag vingerscanautorisatie personeel niet verplichten: wat zijn de privacyregels?
Curator heeft geen recht op inzage in privémails
HvJ EU: Voor gebruik ‘Sound Sample’ is toestemming vereist
Hof Amsterdam: uitzending PowNed toch niet onrechtmatig
Verwijderingsverzoek persoonsgegevens afgewezen: de volgende stap?
Rechter kent schadevergoeding toe wegens inbreuk privacy en AVG
Auteursrechtinbreuk door uitzenden voetbalwedstrijden in café
Anonimiseren van uitspraken: het blijkt lastig te zijn
Facebook facilliteert nepnieuws voor bitcoin investeringen
Verplicht ontgrendelen telefoon is niet onrechtmatig
De Prinses en de Kachelman
Stichting Museumkaart moet gegevens van kaarthouders delen met de fiscus
Hof: Houder internetaansluiting aansprakelijk voor filesharing
Op ex-kankerpatiënten gerichte reclame gebaseerd op likes niet in strijd met privacy
Tuchtrechtspraak: publiceren ongeanonimiseerd arrest schendt privacy niet
Rechtspraak: Inbreuk op beveiliging leidt niet tot contractbreuk
Massasurveillance Groot-Brittannië was in strijd met EVRM
Rechtspraak: De staat handelt onrechtmatig jegens filmproducenten
Whatsappende ambtenaren in de openbaarheid
Geen nieuw huis door negatieve BKR-registratie? Privacy kan helpen!
Recht om vergeten te worden ook voor veroordeelden

Nieuws

Klacht tegen Google om gebruik locatiegegevens Android-gebruikers<
Eerste half jaar AVG levert 7000 klachten op
Rechters voor de rechter door e-court
Facebook blokkeert 115 accounts in aanloop naar midterms
Hackers stelen gegevens 380.000 passagiers British Airways
Apple: Alle App Store-apps een privacy policy vanaf 3 oktober
Amsterdam controleert hangjongeren op Facebook
Ondertussen in Den Haag - De Belastingdienst en het niet voldoen aan de AVG
European Data Protection Board van start
Ondertussen in Den Haag - Biometrische inkloksystemen en anti nepnieuwsinstrument EU
Nieuwe Europese wetgeving voor consumenten moet massaclaims mogelijk maken>
Europese Commissie lanceert FinTech actieplan
AP onderzoekt gebruik BSN in btw-nr zzp-ers
Ondertussen in Den Haag: Zorgplicht digitale overheid spionagesoftware
Ondertussen in Den Haag: datalekken ziekenhuizen privacy op scholen
Opinie Europese privacytoezichthouders over ePrivacyverordening

Vlogs

Micha Schimmel: laat het Cambridge Analytica schandaal een wake-up call zijn (vlog)
Menno Weij: Maak van je databeleid een unique selling point (vlog)
Online advertising onder de Digital Services Act en Digital Markets Act: to transparency and beyond