Seminar: Privacy en de gemeente

Leer tijdens dit seminar over:

• Recente ontwikkelingen op het gebied van privacy voor gemeenten
• Best practices van gemeenten o.g.v. toezicht en bewustwording
• Afbakening rollen en samenwerking: FG, Privacy Officer en CISO

InfoProgramma Voor wieSprekersInschrijven

Thumbnail

Inhoud en resultaat

Tijdens dit seminar wordt u in vogelvlucht bijgepraat over recente ontwikkelingen op het gebied van privacy voor gemeenten. De belangrijkste uitspraken op privacygebied van het afgelopen jaar worden besproken. Aan bod komen bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van de afbakening van het verantwoordelijke en het verwerkersbegrip (aan de hand van het Fashion ID-arrest van het Europese Hof van Justitie) en handhavingsacties van internationale autoriteiten persoonsgegevens die inzicht geven in de manier waarop op correcte wijze invulling wordt gegeven aan privacy compliance beleid. Tevens zal ingegaan worden op profilering en automatische besluitvorming binnen gemeentes. Waar gaat het vaak mis en waar liggen uitdagingen en kansen?

Verder zoomen we in op een aantal actuele thema’s. Er worden best practices gepresenteerd door gemeenten over het vergroten van bewustwording en het vormgeven van toezicht op privacy binnen de organisatie.

Ook staan we stil bij de afbakening van de rollen van de Functionaris Gegevensbescherming, de Privacy Officer en de CISO. Hoe kunnen deze rollen elkaar versterken? En wat is de rol van het management binnen de gemeente: hoe betrek je het management en hoe breng je privacy blijvend onder de aandacht?

Na afloop van het seminar heeft u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en gaat u naar huis met inspiratie voor de praktijk.

Voor wie

Het seminar is bestemd voor FG’ers en Privacy Officers die werkzaam zijn bij gemeenten. Het seminar is ook interessant voor CISO’s bij gemeenten en advocaten en adviseurs die werkzaam zijn op het gebied van privacy in het gemeentelijk domein.

Programma

9.30 Interactieve opening door de dagvoorzitter
9:40

Gemeenten en privacy. Recente relevante ontwikkelingen voor gemeenten

 • Recente ontwikkelingen
 • Rode draad in de rechtspraak: waar gaat het mis?
 • Europese ontwikkelingen
 • De guidelines van de European Data Protection Board over camera surveillance en data subjects rights
Martin zal de belangrijkste uitspraken op privacygebied van het afgelopen jaar bespreken. Aan bod komen bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van de afbakening van het verantwoordelijke en het verwerkersbegrip (aan de hand van het Fashion ID-arrest van het Europese Hof van Justitie) en handhavingsacties van internationale autoriteiten persoonsgegevens die inzicht geven in de manier waarop op correcte wijze invulling wordt gegeven aan privacy compliance beleid. Tevens zal ingegaan worden op profilering en automatische besluitvorming binnen gemeentes.
mr. Martin Hemmer
Advocaat/partner
AKD
10.20 Toezicht houden met de privacythermometer
 • Ontwikkeling van de FG-meting
 • Faciliteren van het goede gesprek
 • Omgaan met dilemma’s
 • Doorontwikkelen toezichthoudende rol

Elke gemeente is op zijn manier bezig geweest met de implementatie van de AVG. Heeft bewustzijn gecreëerd over het onderwerp. Nagedacht over wie waar verantwoordelijk voor is, over het opzetten van DPIA’s enzovoort. Maar hoe krijg je overzicht over het geheel? Hoe krijgt een gemeente, die continue in ontwikkeling is, grip op alle processen en de persoonsgegevens die daarbinnen worden gebruikt? Hoe kan de FG vanuit de toezichthoudende rol hier een bijdrage aan leveren?

Erika Steenbrink MA
Functionaris gegevensbescherming
Gemeente Ede
10.50 Koffie- en theepauze
11.05

Privacybewustwording vergroten binnen de gemeente: lessen uit de praktijk

 • Geleerde lessen: wat werkt wel en wat werkt niet?
 • Welke acties kun je binnen de gemeente toepassen?

Hoe creëer en vergroot je bewustwording bij medewerkers over privacy? Dat blijkt in de praktijk geen sinecure. Lessen uit de praktijk en tips om bewustwordingsacties in de gemeente toe te passen.

Myla de Vries Hoogerwerff
Privacy Officer/Trainer
Informatievoorzieningen Sociaal
Gemeente Amsterdam
11.50 Afbakening rollen en samenwerking: Functionaris Gegevensbescherming, Privacy Officer en CISO
 • Afbakening rollen: wie doet wat?
 • Hoe kunnen deze rollen elkaar versterken?
 • Wat is de rol van het management?
Geen discussie meer over rollen en taken rondom privacy. Tijdens de presentatie wordt stilgestaan bij de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden op het gebied van privacy. Wat is nu het verschil tussen de verschillende rollen en functies? Wat doet een Functionaris Gegevensbescherming (FG), een Chief Information Security Officer (CISO) en een Privacy Officer (PO)? En hoe zorg je ervoor dat binnen de eigen organisatie dit duidelijk wordt vastgelegd? Tegelijkertijd wordt ingezoomd op hoe deze rollen en functies elkaar in het dagelijks werk kunnen versterken, waarbij de nadruk wordt gelegd op de rol van het management in dit geheel.
mr. Nasim Ahmadi
CISO
Gemeente Amstelveen/Aalsmeer
12.25

Veilige gegevensuitwisseling met ketenpartners

 • Wat wissel je uit met welke ketenpartner?
 • ​Hoe borg je dat gegevensuitwisseling veilig is?

mr. Bastiaan Wallage Advocaat bestuursrecht &
mr. Jan Brölmann
Advocaat Privacy
Van Benthem & Keulen
12.55 Afsluiting door de dagvoorzitter

Info

Datum en locatie

Dit seminar vindt plaats op donderdag 12 december 2019, van 9.30 tot 13.00 uur, met inloop vanaf 9:00 uur, te Utrecht.

Prijzen

 • Deelnameprijs: € 249,- (exclusief BTW).
 • Groepskorting: Wilt u met meerdere collega's deelnemen aan dit seminar, dan gelden er speciale prijzen. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Paula Vrolijk, paula@berghauserpont.nl, tel. 020 8200 908.

Inschrijven

Inschrijven kan hier.

Sprekers

afbeeldingNasim Ahmadi - Chief Information Officer (CISO) - gemeente Amstelveen/Aalsmeer
Nasim Ahmadi is sinds 2019 werkzaam als Chief Information Officer (CISO) bij de gemeente Amstelveen/Aalsmeer. Daarvoor werkte ze bij deze gemeente als functionaris gegevensbescherming en als senior juridisch adviseur.

afbeeldingmr. Jan Brölmann - Advocaat Privacy - Van Benthem & Keulen
Jan Brölmann is sinds juli 2018 als advocaat en vanaf januari 2019 ook als partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Information Technology. Jan volgde de Master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam.

afbeeldingmr. Martin Hemmer - advocaat - AKD
Sinds 2003 is Martin advocaat bij AKD binnen de praktijkgroep IP, ICT, Privacy. Sinds 2014 als partner en vakgroepvoorzitter. Martin heeft een specifieke interesse in de combinatie van recht en technologie. In zijn werk als advocaat ligt daardoor de nadruk op “Innovatieve IP” (auteursrecht, databankenrecht, octrooirecht) alsmede ”ICT, Media & Privacy”.

afbeeldingErika Steenbrink - Functionaris voor de Gegevensbescherming - gemeente Ede
Erika Steenbrink is 12 jaar geleden als beleidsmedewerker Burgerzaken binnen de gemeente Ede begonnen. Sindsdien is privacy altijd een rode draad binnen haar loopbaan geweest. Dus toen 5 jaar geleden de functie van Functionaris voor Gegevensbescherming geïntroduceerd werd binnen de gemeente Ede zag zij een mooie uitdaging. Inmiddels is zij ook de FG voor de gemeenten Rhenen en Wageningen.

afbeeldingmr. Myla de Vries Hoogerwerf - privacy officer / trainer Informatievoorzieningen Sociaal - gemeente Amsterdam
Sinds 2018 werkt Myla als privacy officer en trainer bij de gemeente Amsterdam. Daarvoor is ze 18 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Alphen aan den Rijn o.a. als projectleider implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

afbeeldingmr. Bastiaan Wallage - advocaat - Van Benthem & Keulen
Bastiaan Wallage is advocaat en is daarnaast als promovendus verbonden aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast doceert hij eveneens aan de Universiteit van Amsterdam. Bastiaan doet onderzoek naar de vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel. Als advocaat procedeert en adviseert hij voor/aan onder andere gemeenten over vraagstukken binnen het sociaal domein.