Privacy Officer / Chief Information Security Officer (PO/CISO)

“Hogeschool InHolland gehackt: persoonlijke gegevens tienduizenden studenten aangeboden op internetforum”

www.volkskrant.nl d.d. 1 maart 2021

“Hof van Twente: opbouw ICT duurt twee jaar”

www.binnenlandsbestuur.nl d.d. 25 januari 2021

“Privégegevens uit coronasystemen GGD werden illegaal verhandeld”

www.nu.nl d.d. 25 januari 2021

“Cybercrime bij werkbedrijf Senzer: ‘Nog onduidelijk of er bij deze inbraak persoonsgegevens zijn gestolen’

www.ed.nl d.d. 9 maart 2021

Zomaar vier titels uit de media, die direct het belang rondom privacy en informatiebeveiliging duiden. Denk jij bij het lezen van dit soort artikelen, het hoeft toch helemaal niet zover te komen als je als organisatie je zaken op orde hebt? Dan zoeken wij jou! Als je hierbij ook nog in staat bent om anderen het belang van privacy en informatiebeveiliging in te laten zien en je past in onze flexibele en wendbare organisatie dan komen wij heel graag met jou in contact!

Privacy Officer / Chief Information Security Officer (PO/CISO)

1 fte - 36 uur - schaal 10

Wie zijn wij?

De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten is het ambitieuze samenwerkingsverband van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Sinds 1 januari 2017 trekken wij samen op in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening. Onze jonge, dynamische organisatie telt circa 100 collega’s en kenmerkt zich door een platte structuur. De aansturing gebeurt door het Management Team, dat bestaat uit 3 teammanagers en de algemeen directeur.

Onze missie en visie

Onze missie is het stimuleren van de zelfredzaamheid van onze inwoners. Ook ondersteunen wij hen wanneer hun zelfredzaamheid in het gedrang komt. In de visie van Peelgemeenten is het lokaal organiseren van de dienstverlening, dicht bij onze bewoners, sterk verankerd. Daarom is elk van onze consulenten werkzaam in één van de 5 lokale gebiedsteams. Als team werken zij actief samen met alle lokale organisaties die inwoners met zorgvragen en/of financiële problemen ondersteunen. Voor de backoffice-functies is de standplaats Deurne. Deze functie is ondergebracht in ons team Bedrijfsvoering.

Jouw uitdaging als Privacy Officer / Chief Information Security Officer

 • gevraagd en ongevraagd adviseren binnen de organisatie over privacy en informatiebeveiliging.
 • een juiste balans aan kunnen brengen en in staat zijn om tot oplossingen te komen als het gaat om de privacy knelpunten binnen het sociaal domein in relatie tot (steeds meer) integraal werken.
 • de nog openstaande punten vanuit de AVG implementeren, waarbij je ook actief de verbinding zoekt met de lokale PO’s en CISO’s van de 5 aangesloten gemeenten en de Functionaris Gegevensbescherming.
 • het opstellen van beleid, reglementen, protocollen en nieuwe uitvoeringsplannen.
 • aanjagen van het privacy- en informatiebeveiligingsbewustzijn en vergroten van de kennis hierover binnen de organisatie.
 • het implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid. Het uitvoeren van de acties opgenomen in het actieplan welke is opgesteld naar aanleiding van een recent uitgevoerde risicoanalyse op het gebied van informatiebeveiliging. Hieronder ook begrepen het coördineren van de voortgang van acties die bij anderen zijn weggezet.
 • de GR Peelgemeenten werkt in een volledige cloud based omgeving en is daarmee een moderne digitale organisatie. Vanwege het nieuwe beleid om, ook na corona, meer thuis te werken vraagt dit om een heroverweging van de beveiligings- en privacyaspecten als het gaat om de thuiswerkplek. Een actuele ontwikkeling waar ook een rol voor de PO/CISO voor is weggelegd.
 • coördineren van verzoeken van burgers tot inzage of correctie van persoonsgegevens.
 • analyseren en evalueren van beveiligingsincidenten en het uitbrengen van advies om dit in de toekomst te voorkomen.
 • rapporteren aan management, Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur over privacy en informatieveiligheid.

Jouw profiel

 • je staat als adviseur stevig in je schoenen, maar je bent ook in staat om mee te bewegen en in (praktische) oplossingen te denken. Je adviseert op basis van risicoafwegingen. Je ziet kansen voor verbetering maar je bent ook realistisch ingesteld door te kijken naar wat passend en haalbaar is binnen de organisatie.
 • je vertaalt moeilijke onderwerpen naar duidelijke taal. Je bent communicatief vaardig en in staat om anderen mee te nemen in de ontwikkelingen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.
 • je hebt inzicht in bestuurlijke, politieke en functionele verhoudingen en bent in dat krachtenveld vaardig in onderhandelingen en het overbrengen van je boodschap.
 • je beschikt over een opleiding op HBO/WO-niveau, bij voorkeur in een juridische richting, op het gebied van informatiemanagement of een bedrijfskundige achtergrond.
 • je hebt bij voorkeur (relevante) werkervaring op het gebied van privacy wetgeving en informatiebeveiliging bij een overheidsorganisatie.
 • je beschikt over voldoende kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de BIO. Je vindt het belangrijk om jezelf vakinhoudelijk ook te blijven ontwikkelen.

Wat biedt de Peelgemeenten jou?

 • een afwisselende functie voor 36 uur per week;
 • salaris van functieniveau 10 (maximaal € 4.494,- bruto per maand op basis van 36 uur, peildatum 1 oktober 2020). De functie Privacy Officer / Chief Information Security Officer (PO/CISO) is geplaatst in de HR21-functie Adviseur IV.
 • Individueel keuzebudget ter hoogte van 17,05% van je brutosalaris;
 • uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden (met o.a. uitruil woon-werkverkeer, aan- en verkoop verlofuren, plaats- en tijdonafhankelijk werken, collectieve kortingen op verzekeringen en vitaliteitsbudget);
 • een goed ingerichte thuiswerkplek;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.

Meer informatie?

Bel voor een toelichting op de functie met Linda Ceelen, Teammanager Bedrijfsvoering, 06 14 76 04 18. Voor vragen over het verloop van de procedure kun je terecht bij Susanne van Zutphen, P&O adviseur personeelszaken@peelgemeenten.nl, 06 14 76 03 57.

Solliciteren op de functie van Privacy Officer / Chief Information Security Officer

Wil je solliciteren, reageer dan vóór donderdag 29 april a.s. via onze sollicitatiepagina op deze vacature onder vermelding van vacaturenummer 2021-05.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Privacy Officer, Security Officer, CISO, Informatiemanagement, Juridisch, Bedrijfskunde

Solliciteer

Vacatureinformatie

FUNCTIEGEBIED:

Security | Informatiebeveiliging


OPLEIDING:

HBO | WO


PROVINCIE:

Noord-Brabant


FUNCTIE:

Privacy Officer / Chief Information Security Officer (PO/CISO)


PLAATS:

Deurne


ORGANISATIE:

Peelgemeenten


DIENSTVERBAND:

36 uur


STARTERSFUNCTIE:

Nee


Terug naar overzicht