Pot Jonker advocaten

U zit niet te wachten op slepende procedures, daarom jagen we geen onhaalbare zaken na en zijn we resultaatgericht. Onze advocaten werken samen in secties, waarin ze hun kennis en ervaring bundelen.

We willen op een persoonlijke manier met u samenwerken. Luisteren, doorvragen, op zoek naar de essentie van uw probleem. We willen weten wat u echt wilt, de feiten uitpluizen, belangen afwegen en risico’s beheersen. Bij Pot Jonker hebben we een goed gevoel voor mensen en mogelijkheden.

Auteurs

T: +31(0)23 5530263
E: reker@potjonker.nl
W: www.potjonker.nl

Artikelen

Mogelijke verruiming inzagerecht in medisch dossier door nabestaanden

Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019

Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 4)

Het verstrekken van referenties over een ex-werknemer: zorgvuldigheid vereist!

Publiceren van namen geslaagde leerlingen mag alleen na toestemming

Privacy bij sollicitaties

Controles op naleving Algemene Verordening Gegevensbescherming

Net op tijd: Uitvoeringswet AVG aangenomen door de Eerste Kamer

Meldplicht datalekken onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Implementatie van de AVG: vergeet de OR niet!

Let op de Functionaris voor de Gegevensbescherming

Een werknemer mag stiekem geluidsopnames maken, maar of het verstandig is…

Implementatie van de AVG: vergeet de OR niet!

Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 3)

Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 2)

Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 1)

Nieuws

Nieuwe boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens

Vraag & antwoord

Als werknemers om praktische redenen uitdrukkelijke toestemming geven voor het gebruik van biometrische gegevens en hier een toestemmingsverklaring voor is opgesteld, is het dan AVG compliant?”